Bình Thuận chủ động đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Bình Thuận là tỉnh nằm ở cực Nam Trung bộ, có diện tích tự nhiên 7.828 km2, bờ biển dài 192 km, có tuyến hàng hải nội địa và tuyến hàng hải quốc tế đi qua; khí hậu nhiệt đới, nhiều nắng, nhiều gió... cũng là một trong những địa phương chịu nhiều ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tai, là một ...
Điểm nhấn trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương có 61 đảng bộ trực thuộc, với nhiều loại hình tổ chức đảng, đa dạng về chức năng nhiệm vụ. Bao gồm các tổ chức đảng trong các cơ quan tham mưu chiến lược, quản lý ở tầm vĩ mô của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, đơn vị sự nghiệp ở Trung ương. ...
Người Cor ấm no nhờ Đảng
Kỳ 2: Viết tiếp truyền thống quật khởi, xứng danh mang họ Bác HồGần 65 năm trước, ngày 28/8/1959, đồng bào các dân tộc Trà Bồng nhất tề đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền, mở đầu phong trào đấu tranh vũ trang của Nhân dân miền Nam, khơi dòng thác cách mạng, trở thành niềm tự hào của người dân ...
Người Cor ấm no nhờ Đảng
Kỳ 1: Nghĩa Đảng, tình Dân trên đất quế Trà BồngTrên huyện vùng cao Trà Bồng (Quảng Ngãi) đang có “cuộc cách mạng” khơi dòng, hợp sức trí tuệ của đội ngũ cán bộ cả hệ thống chính trị để chủ trương, nghị quyết của Đảng sớm được cụ thể hóa bằng thực tiễn cuộc sống. Phương châm “bám làng, sát hộ, nắm ...
Nguồn lực từ niềm tin, ý chí và khát vọng vươn lên
Trong hành trình xây dựng và phát triển, Đảng bộ thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum phát huy truyền thống đoàn kết, huy động nguồn lực từ niềm tin, sự đồng lòng, ý chí và khát vọng vươn lên, đạt được những thành tựu nổi bật trên nhiều lĩnh vực. Dấu ấn đổi mới phong cách lãnh đạo, tinh thần quyết tâm, ...
Phát triển bền vững, đảm bảo môi trường sống trong lành cho các thế hệ hiện tại và tương lai - Vấn đề cần được quan tâm trong bài viết “ Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Trong bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Chúng ta cần sự phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên để bảo đảm môi trường sống trong lành cho các thế hệ hiện tại và tương lai, ...
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII
Trong 02 ngày 5-6/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.Dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Võ Văn Thưởng, ...
Quyền lực thực sự của hệ thống chính trị nước ta phải thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân
Một trong những nội dung quan trọng được Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư của Đảng đề cập trong bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” là vấn đề quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân. Điều này được thể hiện rõ ở ...
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ
Sáng 16/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm ...
Một số giải pháp khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo
Trong công tác cán bộ và cán bộ, việc khuyến khích và bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung là rất cần thiết và rất quan trọng. Nhận thức rõ tầm quan trọng của vấn đề này, ngày 22/9/2021, Bộ Chính trị (khóa XIII) đã ban hành Kết luận số 14-KL/TW ...
Phát triển kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội - Một điểm nhấn quan trọng trong bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Bài viết: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam “tập trung vào trả lời mấy câu hỏi: Chủ nghĩa xã hội là gì? Vì sao Việt Nam lựa chọn con ...
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về vùng Đông Nam Bộ
Sáng 23/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm ...
Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Sáng 14/10, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: ...
Đổi mới học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
Nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng có ý nghĩa quan trọng nhằm đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất trong Đảng, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về tăng cường công tác ...
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Ngành Kiểm tra Đảng
Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; ngày 23/6/2021, UBKT Trung ương đã xây dựng và ban hành Chương trình hành động số 06-Ctr/UBKTTW ...
Dựa vào Dân để xây dựng Đảng
Từ thực tiễn 35 năm đổi mới đất nước, nhất là sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm quý, trong đó có bài học: “Trong mọi công việc của Đảng phải luôn luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “Dân là gốc”; thật ...

Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu