Đảng bộ Bộ đội Biên phòng: Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới
Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy  Bộ đội Biên phòng tặng quà các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Pa Thơn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, nhân dịp 70 năm chiến thắng Điện Biên PhủBộ đội Biên phòng (BĐBP) là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, ...
Tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” với việc phòng, chống nguy cơ suy thoái về đạo đức của Đảng ta hiện nay
Hình ảnh Bác Hồ giản dị thăm hỏi bà con nông dân thu hoạch lúa mùa. Ảnh: Tư liệuTrong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, hết lòng, hết sức phấn đấu hy sinh cho dân, cho Đảng, cho sự nghiệp cách mạng. Trên cương vị người đứng đầu ...
Tư tưởng biện chứng trong đường lối ngoại giao của Hồ Chí Minh và sự vận dụng vào thực tiễn của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay
Chủ tịch Hồ Chí Minh là danh nhân văn hoá thế giới, anh hùng giải phóng dân tộc. Người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Tư tưởng của Người được kế thừa và phát triển từ chủ nghĩa Mác - Lênin, truyền thống của dân tộc Việt Nam và tinh hoa văn hoá nhân loại đã được hệ ...
Cán bộ kiểm tra rèn luyện đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Về đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định: “Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thấy rõ bổn phận và trách nhiệm của mình, luôn vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức và không bị cám dỗ bởi ...
Đảng ủy Quân sự tỉnh Phú Thọ phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”
Đoàn kiểm tra Quân khu 2, kiểm tra kết quả xây dựng và hoạt động Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023.Trong những năm qua, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó dự đoán, các thế lực thù địch, phản động tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội nhằm thúc đẩy “tự diễn biến”, ...
Học tập và làm theo Bác đã trở thành việc thường xuyên, liên tục, ngày càng đi vào cuộc sống
Học tập và làm theo gương Bác (Ảnh: Tư liệu).Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và Nhân dân ta. Tư tưởng của Người là “nguồn sáng dẫn đường”, là kim chỉ nam cho Đảng và Nhân dân ta tiến bước; đạo đức và phong cách của Người là tấm gương sáng để mỗi chúng ...
Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng bộ và là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đảng viên, công chức, người lao động; ngay sau khi Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ ...
Nguyện suốt đời học tập và làm theo Bác
Trước nỗi đau vừa đáng trách vừa xót thương với một số cán bộ, đảng viên đã từng chiến đấu, công tác, lập công xuất sắc, cống hiến vào sự nghiệp cách mạng, nhưng nay lại sa vào các vụ tham nhũng, tiêu cực bị kỷ luật Đảng và xử lý hình sự; Chi bộ khu dân cư chúng tôi tổ chức cuộc Tọa đàm giữa lớp ...
Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ thị số 05 là sự tiếp nối, kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, ...
Cán bộ, đảng viên Cơ quan UBKT Trung ương thấm nhuần và làm tốt lời Bác dạy
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đánh giá rất cao vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, kỷ luật của Đảng trong sự nghiệp cách mạng. Người nêu rõ: “Kinh qua bao nhiêu cơn sóng gió, bao nhiêu bước khó khăn, càng nhiều gian nan, Đảng ta càng nhiều rèn luyện, càng thêm vững chắc và rộng lớn. Nhờ ...
Đẩy mạnh thi đua thực hiện các nhiệm vụ đột phá và trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi
Trong 5 năm qua (từ 2016 đến nay), thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, có nhiều cách làm hay, sáng tạo; nhiều  mô hình tiêu biểu ...
Thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 và trách nhiệm người đứng đầu ở Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng
Xuất phát từ đặc thù của Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng là Đảng bộ hoạch định chính sách và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, trong nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các ...
Nhiều điển hình tập thể và cá nhân trong học tập và làm theo Bác tại huyện U Minh (Cà Mau)
Huyện U Minh ở phía Tây Bắc của tỉnh Cà Mau, nằm trong vùng đồng bằng duyên hải, đất nhiễm mặn phèn, nhiều kênh, rạch; có 8 đơn vị hành chính (gồm 7 xã và 1 thị trấn). Triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ...
Huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi): Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo Bác
Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Huyện ủy Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã kịp thời triển khai quán triệt trong toàn Đảng bộ với những nội dung cụ thể, phù hợp. Chỉ đạo, ...
Đảng bộ huyện Cầu Kè (Trà Vinh) học và làm theo Bác
Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh ngày càng đi vào nền nếp, với nhiều giải pháp sáng tạo, sát thực tiễn, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. ...

Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu