Học tập và làm theo Bác đã trở thành việc thường xuyên, liên tục, ngày càng đi vào cuộc sống
Học tập và làm theo gương Bác (Ảnh: Tư liệu).Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và Nhân dân ta. Tư tưởng của Người là “nguồn sáng dẫn đường”, là kim chỉ nam cho Đảng và Nhân dân ta tiến bước; đạo đức và phong cách của Người là tấm gương sáng để mỗi chúng ...
Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng bộ và là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đảng viên, công chức, người lao động; ngay sau khi Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ ...
Nguyện suốt đời học tập và làm theo Bác
Trước nỗi đau vừa đáng trách vừa xót thương với một số cán bộ, đảng viên đã từng chiến đấu, công tác, lập công xuất sắc, cống hiến vào sự nghiệp cách mạng, nhưng nay lại sa vào các vụ tham nhũng, tiêu cực bị kỷ luật Đảng và xử lý hình sự; Chi bộ khu dân cư chúng tôi tổ chức cuộc Tọa đàm giữa lớp ...
Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ thị số 05 là sự tiếp nối, kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, ...
Cán bộ, đảng viên Cơ quan UBKT Trung ương thấm nhuần và làm tốt lời Bác dạy
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đánh giá rất cao vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, kỷ luật của Đảng trong sự nghiệp cách mạng. Người nêu rõ: “Kinh qua bao nhiêu cơn sóng gió, bao nhiêu bước khó khăn, càng nhiều gian nan, Đảng ta càng nhiều rèn luyện, càng thêm vững chắc và rộng lớn. Nhờ ...
Đẩy mạnh thi đua thực hiện các nhiệm vụ đột phá và trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi
Trong 5 năm qua (từ 2016 đến nay), thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, có nhiều cách làm hay, sáng tạo; nhiều  mô hình tiêu biểu ...
Thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 và trách nhiệm người đứng đầu ở Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng
Xuất phát từ đặc thù của Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng là Đảng bộ hoạch định chính sách và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, trong nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các ...
Nhiều điển hình tập thể và cá nhân trong học tập và làm theo Bác tại huyện U Minh (Cà Mau)
Huyện U Minh ở phía Tây Bắc của tỉnh Cà Mau, nằm trong vùng đồng bằng duyên hải, đất nhiễm mặn phèn, nhiều kênh, rạch; có 8 đơn vị hành chính (gồm 7 xã và 1 thị trấn). Triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ...
Huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi): Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo Bác
Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Huyện ủy Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã kịp thời triển khai quán triệt trong toàn Đảng bộ với những nội dung cụ thể, phù hợp. Chỉ đạo, ...
Đảng bộ huyện Cầu Kè (Trà Vinh) học và làm theo Bác
Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh ngày càng đi vào nền nếp, với nhiều giải pháp sáng tạo, sát thực tiễn, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. ...
Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị 05 ở Đảng bộ Bộ đội Biên phòng Cà Mau
Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Cà Mau đã ban hành Kế hoạch số 451-KH/ĐU về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá ...
Đảng bộ tỉnh Hà Nam thực hiện Chỉ thị 05 gắn với trách nhiệm nêu gương, hoàn thành tốt nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên
Trong 4 năm qua, với tinh thần trách nhiệm, cấp ủy và các tổ chức Đảng cơ sở của tỉnh Hà Nam đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Nhiều cơ quan, đơn vị thể hiện tinh thần chủ động, tích cực lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị bằng những phương pháp mới, cách làm hay, góp ...
Đảng bộ huyện Mèo Vạc (Hà Giang): Học và làm theo Bác bằng những việc làm hướng về nhân dân
Huyện Mèo Vạc (Hà Giang) có diện tích tự nhiên hơnn 584,73 km2, gồm 17 xã và 1 thị trấn, dân số hơn 87 nghìn người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 96,98%. Đảng bộ huyện có 4.334 đảng viên (đảng viên người dân tộc thiểu số chiếm 80,82%), sinh hoạt ở 47 tổ chức cơ sở đảng. Mặc dù đời sống ...
Đảng bộ huyện Yên Minh (Hà Giang) thực hiện Chỉ thị 05: Đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu
Là huyện vùng cao, biên giới phía Bắc của tỉnh Hà Giang, một trong 63 huyện đặc biệt khó khăn của cả nước, huyện Yên Minh có 17 xã và 1 thị trấn, diện tích tự nhiên 783,65km2, dân số hơn 98 nghìn người, với 22 dân tộc cùng chung sinh sống. Đảng bộ huyện có 62 tổ chức cơ sở đảng với hơn 5.800 đảng ...
Thực hiện Chỉ thị 05 góp phần nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên ở Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05, ngày 15-5-2016 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch 16 để chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ tỉnh; đồng thời, hằng năm ban hành ...

Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu