A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tạp chí Kiểm tra số tháng 5-2024

Tạp chí Kiểm tra số tháng 5-2024 đăng tải bài viết của các đồng chí lãnh đạo cấp ủy và UBKT các cấp với nội dung phong phú về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Trong số này, Tạp chí Kiểm tra thực hiện Chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Hà Giang.

Nhân dịp Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024), Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đăng tải bài viết: Xây dựng văn hóa kiểm tra của Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Xây dựng văn hóa kiểm tra Đảng bắt đầu từ xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra của Đảng “vừa hồng”, “vừa chuyên”, trong đó coi trọng việc xây dựng tư tưởng, đạo đức cách mạng và chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kiểm tra đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây cũng là mục tiêu và động lực để phát triển văn hóa kiểm tra của Đảng. Khi văn hóa kiểm tra Đảng được xây dựng và hoàn thiện lại là nền tảng để giúp các tổ chức đảng, cấp ủy, UBKT các cấp, cán bộ kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ, góp phần xây dựng và phát triển Ngành Kiểm tra Đảng ngày càng vững mạnh, xứng đáng với trọng trách của Đảng giao và sự tin cậy, gửi gắm của nhân dân.

Chuyên đề Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Hà Giang đăng bài viết Cấp ủy, UBKT các cấp Đảng bộ tỉnh Hà Giang chủ động thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng,Quyền Bí thư Tỉnh ủy. Chuyên đề còn có các bài viết: Kinh nghiệm qua thực tiễn công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên; Đảng bộ thành phố Hà Giang chú trọng công tác kiểm tra, giám sát các nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra; UBKT Huyện ủy Vị Xuyên chủ động tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

Chuyên mục Diễn đàn - Trao đổi kinh nghiệm nổi bật với các bài viết: Tăng cường vai trò của Ban cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải trong lãnh đạo công tác thanh tra, kiểm tra; Kỷ luật của Đảng là tự giác; Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh - hoàn thiện hệ thống trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng; Những vấn đề cần nắm vững trong xác định đối tượng có nghĩa vụ phải kê khai tài sản hằng năm; Kết quả giám sát chuyên đề “Về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới” tại Đảng ủy Cục Đối ngoại Công an nhân dân; Cảnh giác với những thủ đoạn xuyên tạc việc xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm hiện nay; Giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên; Từ thực tiễn kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Mục Cán bộ kiểm tra kể chuyện với bài viết Tìm chứng cứ “gỡ tội” cho đảng viên.

Gương cán bộ kiểm tra viết về đồng chí Phan Thị Lan, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Chuyên mục Vụ việc dư luận quan tâm nổi bật với bài viết Vi phạm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện các Đề án của Chính phủ về dạy nghề.Bài viết đã chỉ rõ những vi phạm của Ban cán sự đảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và một số tổ chức đảng, cá nhân có liên quan trong việc thiếu kiểm tra, giám sát nội bộ; thực hiện chưa nghiêm Quy chế làm việc, Quy chế phối hợp, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; thiếu trách nhiệm,buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo; vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc xây dựng và thực hiện các Đề án của Chính phủ về lĩnh vực dạy nghề, để Công ty AIC lợi dụng cơ chế, chính sách, thu lợi bất chính bằng cách thức, thủ đoạn tinh vi thông qua hình thức ủy quyền của các đối tác nước ngoài.

Trong Chuyên mục còn có bài viết Vi phạm của Ban Dân tộc tỉnh Hà Giang trong thực hiện Đề án Hỗ trợ các dân tộc thiểu số rất ít người. Trong quá trình thực hiện Đề án, Chi ủy Chi bộ Ban dân tộc tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2015-2020 đã buông lỏng lãnh đạo, vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát thực hiện Đề án để nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý, giải ngân, thanh quyết toán nguồn vốn, quản lý,giám sát đầu tư.

Chuyên mục Trả lời bạn đọc giải đáp những câu hỏi về các tình huống thực tiễn trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.

Mời bạn đọc xem chi tiết trên Tạp chí Kiểm tra số tháng 5-2024.

Tạp chí Kiểm tra


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu