A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tạp chí Kiểm tra số tháng 4/2024

Tạp chí Kiểm tra số tháng 4/2024 đăng tải bài viết của các đồng chí lãnh đạo cấp ủy và UBKT các cấp với nội dung phong phú về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Trong số này, Tạp chí Kiểm tra thực hiện Chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Long An.

Chuyên mục Thời sự - Chính trị: Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Tạp chí Kiểm tra có bài viết Chiến thắng Điện Biên Phủ - Chiến thắng của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Chiến thắng Điện Biên Phủ là một mốc son chói lọi bằng vàng của lịch sử, mãi mãi là niềm tự hào, là nguồn sức mạnh to lớn, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển năm 2011), Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với bài viết Đảng bộ Bộ đội Biên phòng: Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Chuyên đề Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Long An đăng bài viết Công tác kiểm tra, giám sát góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương của đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Chuyên đề còn có các bài viết: UBKT các cấp Đảng bộ tỉnh Long An chủ động thực hiện toàn diện các nhiệm vụ; Đảng bộ huyện Thủ Thừa chủ động lãnh đạo thực hiện tốt các nghị quyết; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với lĩnh vực đầu tư công.

Chuyên mục Diễn đàn - Trao đổi kinh nghiệm nổi bật với các bài viết: Xây dựng văn hóa trong Đảng - sức mạnh nội sinh để Đảng thực sự là đạo đức, là văn minh; Vấn đề tự giác và vai trò của công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên không tự giác nếu gương; Bổ sung hoàn thiện các phương pháp kiểm tra, giám sát của Đảng trong tình hình mới; Đảng bộ tỉnh Gia Lai lãnh đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về “Lãnh đạo tất yếu phải có kiểm tra” ở Đảng bộ Trường Sỹ quan Chính trị; Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm tra ở Đảng bộ Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng; Một số vấn đề thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã; Vai trò của cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ huyện Bến Cầu.

Mục Cán bộ kiểm tra kể chuyện với bài viết Giữ vững chính kiến, bản lĩnh, nguyên tắc trong kiểm tra.

Gương cán bộ kiểm tra viết về đồng chí Lê Hoàng Dũng, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Cần Đước, tỉnh Long An.

Chuyên mục Vụ việc dư luận quan tâm nổi bật với bài viết Một số kinh nghiệm rút ra qua cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2016-2021. Vụ việc đã được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và UBKT Trung ương chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, kết luận rõ những vi phạm, khuyết điểm; xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm; yêu cầu, đề nghị khắc phục hậu quả, vi phạm, chỉ đạo thu hồi nhiều khoản tiền chi sai chế độ về cho ngân sách nhà nước. Qua kiểm tra, đã nâng cao được nhận thức cho nhiều tổ chức đảng, đảng viên, đồng thời là bài học để cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Trong Chuyên mục còn có bài viết Hiệu quả sau cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Với những vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nghĩa Hiệp (huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo địa phương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy, của Ban Thường vụ Đảng ủy xã; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng; quy định những điều đảng viên không được làm đã được khắc phục sau cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Chuyên mục Trả lời bạn đọc giải đáp những câu hỏi về các tình huống thực tiễn trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.

Mời bạn đọc xem chi tiết trên Tạp chí Kiểm tra số tháng 4/2024.

Tạp chí Kiểm tra


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu