A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tạp chí Kiểm tra số tháng 12-2023

Tạp chí Kiểm tra số tháng 12/2023 đăng tải bài viết của các đồng chí lãnh đạo cấp ủy và UBKT các cấp với nội dung phong phú về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Trong số này, Tạp chí Kiểm tra thực hiện Chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận.

Chuyên mục Thời sự-Chính trị nổi bật với bài viết của đồng chí Lê Nguyễn Nam Ninh, Ủy viên UBKT Trung ương: Nguyên tắc tập trung dân chủ - Nhận thức và thực hiện trong tình hình mới.

Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với bài viết Cán bộ kiểm tra rèn luyện đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh của tác giả Trần Đình Đồng và Hà Thị Thúy Hà.

Chuyên mục Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với bài viết Điểm nhấn trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Chuyên đề Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận với bài viết Công tác kiểm tra, giám sát góp phần bảo đảm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận của đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Chuyên đề còn có các bài viết: Chủ động tham mưu giúp cấp ủy thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; Ninh Sơn phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2025.

Chuyên mục Diễn đàn - Trao đổi kinh nghiệm nổi bật với các bài viết: Nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ kiểm tra Đảng; Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên với việc kê khai tài sản; Giải pháp “mua tin” nhằm phòng, chống tham nhũng giữa “quan chức” với doanh nghiệp; UBKT các cấp tỉnh Quảng Nam tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; Phát huy vai trò của công tác kiểm tra, giám sát trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hòa Bình; Tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đảng trong việc thực hiện kết luận kiểm tra; Công tác kiểm tra, giám sát góp phần thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Dựa vào Dân để xây dựng Đảng; Hiệu quả thực hiện quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra của Đảng.

Mục Cán bộ kiểm tra kể chuyện với bài viết Thuyết phục giúp đảng viên tự giác sửa chữa vi phạm.

Gương cán bộ kiểm tra viết về đồng chí Hoàng Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận.

Chuyên mục Vụ việc dư luận quan tâm nổi bật với bài viết Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021. Thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giao, UBKT Trung ương đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 trong việc ban hành và thực hiện Quy chế làm việc; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất và ngân sách nhà nước thực hiện một số dự án/gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) và “hệ sinh thái” AIC, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC thực hiện trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra đã kịp thời xử lý kỷ luật nghiêm minh các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng; đồng thời rút ra một số bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng và nêu một số bài học kinh nghiệm của đoàn kiểm tra trong thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài ra chuyên mục còn có bài viết Qua kiểm tra tập trung lãnh đạo tốt công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng phản ánh về những vi phạm trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

Chuyên mục Trả lời bạn đọc giải đáp những câu hỏi về các tình huống thực tiễn trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.

Mời bạn đọc xem chi tiết trên Tạp chí Kiểm tra số tháng 12-2023.

Tạp chí Kiểm tra

 


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu