A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị tọa đàm về hoàn thiện các cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng trong giai đoạn mới

Sáng 22/8, tại tỉnh Bình Định, UBKT Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Bình Định tổ chức Hội nghị tọa đàm về hoàn thiện các cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng trong giai đoạn mới. Các đồng chí: Trần Tiến Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Đoàn khảo sát phục vụ xây dựng nghiên cứu hoàn thiện các cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng trong giai đoạn mới của UBKT Trung ương; đại diện lãnh đạo Vụ Nghiên cứu, Vụ Địa bàn V, Cơ quan UBKT Trung ương; lãnh đạo Ban cán sự đảng UBND tỉnh, các ban của Tỉnh ủy; các đồng chí chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, ủy viên UBKT Tỉnh ủy; đại diện thường trực cấp ủy và lãnh đạo UBKT các huyện, thị, thành, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Đồng chí Trần Tiến Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu đề dẫn tại Hội nghị, đồng chí Lê Nguyễn Nam Ninh, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Cơ quan UBKT Trung ương nêu rõ: Trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng 93 năm qua, Đảng ta luôn kiên trì nguyên tắc tập trung dân chủ và coi đây là nguyên tắc cơ bản của Đảng, chỉ đạo toàn bộ việc xây dựng tổ chức và hoạt động của Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo tập trung thống nhất, đồng thời không ngừng phát huy được dân chủ trong Đảng. Để hoàn thiện cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng trong giai đoạn mới, một nguyên tắc cơ bản, căn cốt về tổ chức và hoạt động của Đảng cần phải xác định, đánh giá được đúng thực trạng thực thi các cơ chế này trong tình hình hiện nay; từ đó đề xuất các giải pháp để hoàn thiện cơ chế.

Đồng chí Lê Nguyễn Nam Ninh, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Cơ quan UBKT Trung ương gợi mở và đề nghị cc đồng chí đại biểu dự Hội nghị tập trung phân tích, đánh giá việc thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng tại cơ quan, đơn vị; phân tích cách thức thực hiện; những kết quả, hạn chế, nguyên nhân và kinh nghiệm thực tiễn. Trên cơ sở đó, xác định những tồn tại, vướng mắc, khó khăn trong cơ chế thực thi, những vấn đề, yêu cầu cần giải quyết trong thời gian tới. Sự tham gia ý kiến của các đồng chí đại biểu sẽ giúp cho Ban soạn thảo tham mưu cho Bộ Chính trị hoàn thiện các cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Bình Định đã báo cáo thực trạng cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng bộ tỉnh Bình Định. Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh đã tổ chức và hoạt động nghiêm túc theo Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các cấp ủy, tổ chức đảng luôn tuân thủ quy chế làm việc, đúng thẩm quyền, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức, địa phương phục tùng Trung ương… Dân chủ trong Đảng được phát huy, các đảng viên trong Đảng bộ tỉnh đều được bày tỏ chính kiến của mình trong sinh hoạt đảng, từ đó góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất về quan điểm, chủ trương trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của cấp ủy; công tác xây dựng, ban hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp ủy được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc. Tuy nhiên, việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng bộ vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc cần tiếp tục nghiên cứu, giải quyết như: Trong quy chế bầu cử trong Đảng, vấn đề công bố và trình bày chương trình hành động, tiếp xúc, tranh luận của các ứng viên trong danh sách đề cử chính thức với đại hội chưa được quy định; việc thí điểm đại hội chi bộ, đảng bộ trực tiếp bầu bí thư...

Tại Hội nghị, ý kiến tham gia thảo luận của các đại biểu tập trung vào những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, kinh nghiệm qua thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng trong giai đoạn hiện nay; đề xuất những giải pháp xây dựng, hoàn thiện cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng trong giai đoạn mới.   

Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định đã cảm ơn UBKT Trung ương lựa chọn tỉnh Bình Định làm địa điểm tổ chức Hội nghị tọa đàm. Đây là dịp để Đảng bộ tỉnh Bình Định báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng. Tỉnh ủy Bình Định đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm nguyên tắc này; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đồng thời tổ chức tổng kết, đánh giá toàn diện việc thực hiện các cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng bộ tỉnh.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Tiến Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương ghi nhận và tiếp thu các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu đã làm rõ các vấn đề về cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng trong giai đoạn mới. Nhất là các ý kiến phân tích, đánh giá việc thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng tại địa phương, cơ quan, đơn vị; những kết quả, hạn chế, tồn tại, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, kinh nghiệm thực tiễn và những giải pháp để hoàn thiện các cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng trong tình hình mới. Đồng chí Trần Tiến Hưng cho biết, Hội nghị tọa đàm hôm nay là một trong chuỗi các hội nghị, hội thảo khoa học do UBKT Trung ương tổ chức tại các tỉnh ủy, thành ủy trong cả nước. Kết quả của Hội nghị sẽ cung cấp những luận cứ mang tính lý luận, thực tiễn sinh động, phục vụ tham mưu, đề xuất với Trung ương những phương hướng, giải pháp hoàn thiện cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng trong giai đoạn mới, góp phần tổng kết 40 năm đổi mới, phục vụ xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Đồng chí Trần Tiến Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương làm việc với UBKT Tỉnh ủy Bình Định.

Cũng nhân dịp này, chiều 22/8, đồng chí Trần Tiến Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương và Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Cơ quan UBKT Tỉnh ủy Bình Định./.

Lương Đức


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu