Tạp chí Kiểm tra số tháng 9-2023
Tạp chí Kiểm tra số tháng 9-2023 đăng tải bài viết của các đồng chí lãnh đạo cấp ủy và UBKT các cấp với nội dung phong phú về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Trong số này, Tạp chí Kiểm tra thực hiện Chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng ...
Tạp chí Kiểm tra số tháng 8-2023
 Tạp chí Kiểm tra số tháng 8/2023 với nội dung phong phú về công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của cấp ủy và UBKT các cấp.Trong số này, Tạp chí Kiểm tra thực hiện chuyên đề về nhiệm vụ giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên và Chuyên đề ...
Tạp chí Kiểm tra số tháng 7-2023
  Tạp chí Kiểm tra số tháng 7/2023 với nội dung phong phú về công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của cấp ủy và UBKT các cấp. Trong số này, Tạp chí Kiểm tra đăng tải bài viết, bài phát biểu của lãnh đạo UBKT Trung ương và thực hiện Chuyên đề công tác kiểm tra, giám ...
Tạp chí Kiểm tra số tháng 6-2023
Tạp chí Kiểm tra số tháng 6/2023 với nội dung phong phú về công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của cấp ủy và UBKT các cấp.Trong số này, Tạp chí Kiểm tra thực hiện Chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Bình Định.Chuyên mục Thời sự-Chính trị nổi bật ...
Tạp chí Kiểm tra số tháng 5-2023
 Tạp chí Kiểm tra số tháng 5/2023 với nội dung phong phú về công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của cấp ủy và UBKT các cấp. Trong số này, Tạp chí Kiểm tra thực hiện Chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Hòa Bình.Chuyên mục Thời sự-Chính trị nổi bật ...
Tạp chí Kiểm tra số tháng 4/2023
Tạp chí Kiểm tra số tháng 4/2023 với nội dung phong phú về công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của cấp ủy và UBKT các cấp.Trong số này, Tạp chí Kiểm tra thực hiện Chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng.Chuyên mục Thời sự-Chính trị nổi bật ...
Tạp chí Kiểm tra số tháng 3-2023
Tạp chí Kiểm tra số tháng 3/2023 với nội dung phong phú về công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của cấp ủy và UBKT các cấp. Trong số này, Tạp chí Kiểm tra thực hiện Chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Quảng Bình.Chuyên mục Thời sự-Chính trị nổi bật ...
Tạp chí Kiểm tra số tháng 2-2023
 Tạp chí Kiểm tra số tháng 2/2023 đăng tải một số bài tham luận và bài viết của các đồng chí lãnh đạo cấp ủy và UBKT các cấp với nội dung phong phú về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Trong số này, Tạp chí Kiểm tra thực hiện Chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ ...
Tạp chí Kiểm tra số đặc biệt tháng 1-2023
Tạp chí Kiểm tra xuất bản số đặc biệt tháng 1/2023 mừng Xuân Quý Mão 2023 với chủ đề “Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước đổi mới”. Trong số này, Tạp chí đăng tải nhiều bài viết của các đồng chí lãnh đạo UBKT Trung ương; phỏng vấn các đồng chí Bí thư tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và các ...
Tạp chí Kiểm tra số tháng 12-2022
Tạp chí Kiểm tra số tháng 12/2022 đăng tải bài viết của lãnh đạo UBKT Trung ương; lãnh đạo cấp ủy và UBKT các cấp với nội dung phong phú về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Trong số này, Tạp chí Kiểm tra thực hiện Chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Trà ...

Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu