Tạp chí Kiểm tra số tháng 5-2024
Tạp chí Kiểm tra số tháng 5-2024 đăng tải bài viết của các đồng chí lãnh đạo cấp ủy và UBKT các cấp với nội dung phong phú về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Trong số này, Tạp chí Kiểm tra thực hiện Chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Hà Giang.Nhân dịp Kỷ ...
Tạp chí Kiểm tra số tháng 4/2024
Tạp chí Kiểm tra số tháng 4/2024 đăng tải bài viết của các đồng chí lãnh đạo cấp ủy và UBKT các cấp với nội dung phong phú về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Trong số này, Tạp chí Kiểm tra thực hiện Chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Long An.Chuyên mục Thời ...
Tạp chí Kiểm tra số tháng 3-2024
Tạp chí Kiểm tra số tháng 3-2024 đăng tải bài viết của các đồng chí lãnh đạo cấp ủy và UBKT các cấp với nội dung phong phú về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Trong số này, Tạp chí Kiểm tra thực hiện Chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi.Chuyên ...
Tạp chí Kiểm tra số tháng 2-2024
Tạp chí Kiểm tra số tháng 2/2024 đăng tải bài viết của các đồng chí lãnh đạo cấp ủy và UBKT các cấp với nội dung phong phú về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Trong số này, Tạp chí Kiểm tra thực hiện Chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn.Chuyên mục Thời ...
Tạp chí Kiểm tra số đặc biệt Xuân Giáp Thìn tháng 1-2024
Tạp chí Kiểm tra xuất bản số đặc biệt mừng Xuân Giáp Thìn tháng 01/2024 với chủ đề “Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước đổi mới”. Trong số này, Tạp chí Kiểm tra tập trung đưa tin Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tạp chí Kiểm ...
Tạp chí Kiểm tra số tháng 12-2023
Tạp chí Kiểm tra số tháng 12/2023 đăng tải bài viết của các đồng chí lãnh đạo cấp ủy và UBKT các cấp với nội dung phong phú về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Trong số này, Tạp chí Kiểm tra thực hiện Chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận.Chuyên ...
Tạp chí Kiểm tra số tháng 11-2023
Tạp chí Kiểm tra số tháng 11-2023 đăng tải bài viết của các đồng chí lãnh đạo cấp ủy và UBKT các cấp với nội dung phong phú về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Trong số này, Tạp chí Kiểm tra thực hiện Chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Điện Biên.Chuyên ...
Tạp chí Kiểm tra số tháng 10-2023
Tạp chí Kiểm tra số tháng 10 xuất bản số đặc biệt chào mừng Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2023).Trong số này, Tạp chí Kiểm tra có bài xã luận Tô thắm truyền thống tự hào Ngành Kiểm tra Đảng. Trong chặng đường 75 năm qua, UBKT Trung ương, UBKT các cấp và ...
Tạp chí Kiểm tra số tháng 9-2023
Tạp chí Kiểm tra số tháng 9-2023 đăng tải bài viết của các đồng chí lãnh đạo cấp ủy và UBKT các cấp với nội dung phong phú về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Trong số này, Tạp chí Kiểm tra thực hiện Chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng ...
Tạp chí Kiểm tra số tháng 8-2023
 Tạp chí Kiểm tra số tháng 8/2023 với nội dung phong phú về công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của cấp ủy và UBKT các cấp.Trong số này, Tạp chí Kiểm tra thực hiện chuyên đề về nhiệm vụ giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên và Chuyên đề ...

Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu