A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Người cán bộ kiểm tra “tròn vai, thuộc bài”

Năm 1973, đồng chí Võ Hoàng Lang được tổ chức giao nhiệm vụ hoạt động cơ mật tại xã Thạnh Xuân, Huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Trong quá trình công tác, đồng chí đã được rèn luyện qua nhiều vị trí, như: Chánh Văn phòng Đảng ủy, Phó Công an xã Tân Hòa (năm 1978); Phó Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Công an xã Tân Hòa (năm 1988); năm 2000 là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy xã Tân Hòa, tiếp đó là Phó Ban Tổ chức Huyện ủy Châu Thành. Từ tháng 01 năm 2001 (sau khi chia tách địa giới hành chính, huyện Châu Thành được tách thành 02 đơn vị hành chính đó là huyện Châu Thành và Châu Thành A), đồng chí Võ Hoàng Lang được tín nhiệm giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Châu Thành A liên tục 3 nhiệm kỳ (2001-2015).

Đồng chí Võ Hoàng Lang về nhận nhiệm vụ Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Châu Thành A trong điều kiện khó khăn chung của của một đơn vị hành chính cấp huyện vừa mới thành lập. Đến nay, qua 49 năm công tác, 45 năm tuổi Đảng, trải qua nhiều cương vị công tác, đồng chí luôn được tổ chức, đồng nghiệp, cán bộ, đảng viên và nhân dân tin yêu và quý trọng. Trong 15 năm công tác trong Ngành Kiểm tra, đồng chí đã có nhiều đóng góp và cống hiến cho công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Huyện. Đồng chí luôn tự nhắc nhở, muốn làm tốt công tác kiểm tra thì cần phải học hỏi các thế hệ đồng nghiệp đi trước, chủ động nghiên cứu tài liệu, các văn bản hướng dẫn liên quan đến công tác xây dựng Đảng và nghiệp vụ kiểm tra, giám sát. Mặt khác, bản thân phải nêu cao tinh thần trách nhiệm của người lãnh đạo, giữ vững bản lĩnh, thẳng thắn, không ngại va chạm, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, kiên quyết xử lý nghiêm những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Đồng chí tâm sự: Với những vụ việc phức tạp, liên quan đến đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên, cần phải giải quyết có tình, có lý, tìm ra chân lý của sự việc, vừa động viên, khuyến khích tính tự phê bình, phê bình trong cán bộ, đảng viên nhưng cũng phải đề cao công tác thẩm tra, xác minh, giải quyết đúng người, đúng tội để người đi tố cáo và người bị tố cáo tâm phục, khẩu phục. Từ đó, giải quyết vụ việc trên tinh thần nhân văn, thấu tình đạt lý theo các nguyên tắc của công tác kiểm tra, giám sát để đạt được kết quả, yêu cầu đề ra.

Đồng chí xác định và nhận thức rõ, công tác kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo quan trọng của Đảng. Với vai trò là người đứng đầu Ngành Kiểm tra của 01 huyện, hằng năm đồng chí chủ động tham mưu Huyện ủy xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát và tiến hành kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới đạt tỷ lệ từ 90% trở lên so với kế hoạch đề ra. Trong quá trình kiểm tra, đồng chí cố gắng hoàn thành các mục tiêu đề ra với quyết tâm cao nhất. Kết quả kiểm tra, giám sát góp phần đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, hạn chế tình trạng quan liêu, mất dân chủ. Số lượng tổ chức, cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh toàn trên địa bàn huyện ngày càng tăng; tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên trên địa bàn được cải thiện theo chiều hướng tốt lên. Đặc biệt, với cương vị người đứng đầu, đồng chí đã chỉ đạo UBKT Huyện ủy tham mưu Huyện ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo việc “Thực hành tiết kiệm chống lãng phí”; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí trên địa bàn huyện. Với nỗ lực của cá nhân đồng chí và UBKT các cấp trên địa bàn huyện, kết quả, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát được nâng cao, số lượng tổ chức đảng, đảng viên vi phạm ngày càng giảm, niềm tin của nhân dân trên địa bàn huyện đối với sự lãnh đạo của Đảng được củng cố, tăng cường.

Đồng chí xác định, để công tác kiểm tra, giám sát mang lại hiệu quả cần phải có đội ngũ cán bộ giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn công tâm, liêm chính trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Kiểm tra là một nghề có tính nguyên tắc, nghiệp vụ cao đòi hỏi quy trình xử lý công việc chính xác, chuyên nghiệp và cán bộ kiểm tra phải luôn “tròn vai, thuộc bài”. Ngoài ra, cán bộ kiểm tra được trao nhiều quyền lực nên trách nhiệm chính trị cũng rất lớn, các kết luận kiểm tra, giám sát và xử lý kỷ luật đảng liên quan trực tiếp đến sinh mệnh chính trị, uy tín, danh dự của cán bộ, đảng viên, cơ quan, đơn vị, địa phương. Nếu cán bộ kiểm tra không có bản lĩnh, không nắm chắc được nghiệp vụ, không có phương pháp làm việc khoa học… sẽ không hoàn thành tốt yêu cầu nhiệm vụ. Chính vì thế, đồng chí đã tham mưu cấp ủy thường xuyên cử cán bộ kiểm tra tham gia các lớp đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, chính trị để đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Đồng chí nhớ lại, trong quá trình thực thi nhiệm vụ, có trường hợp đồng chí phải xử lý kỷ luật một đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Đồng chí này đã từng là người anh em, đồng đội thân thiết có nhiều năm gắn bó công tác. Trong quá trình công tác, đồng chí chưa chấp hành nghiêm các quy định về xây dựng cơ bản và quản lý tài chính, thiếu công khai bàn bạc dân chủ, dẫn đến nội bộ mâu thuẫn, mất đoàn kết, làm giảm sút uy tín cá nhân và tổ chức, mất lòng tin của nhân dân. Với ý thức trách nhiệm cao, UBKT Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Chủ tịch UBND huyện. Sau khi đoàn báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh, đồng chí đã chủ trì phiên họp của UBKT Huyện ủy để xem xét, quyết định hình thức kỷ luật với hình thức nghiêm khắc, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tỉnh, ủng hộ.

Với những kết quả đạt được của Ngành Kiểm tra huyện, Cơ quan và Chi bộ Cơ quan UBKT Huyện ủy nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tặng nhiều Giấy khen, Bằng khen thi đua của tỉnh và Trung ương. Cá nhân đồng chí Võ Hoàng Lang được tặng nhiều Giấy khen, Bằng khen, các danh hiệu thi đua của huyện, tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt năm 2011, đồng chí được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng ba - đây là sự ghi nhận của cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như của Đảng và Nhà nước đối với những đóng góp trong quá trình công tác của đồng chí ./.

Mạnh Tiến

 


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu