Tiêu đề văn bản Hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm
Số hiệu Số 06-HD/UBKTTW Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 18/12/2018
Ngày hiệu lực 18/12/2018 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Hướng dẫn Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Các tin khác

Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu