Tiêu đề văn bản Quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán
Số hiệu Số 131-QĐ/TW Cơ quan ban hành Bộ Chính trị
Phạm vi --- Ngày ban hành 27/10/2023
Ngày hiệu lực 27/10/2023 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Quy định Người ký ---
File đính kèm Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán
Mô tả ---

Các tin khác

Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu