Tiêu đề văn bản Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh
Số hiệu --- Cơ quan ban hành Ban Bí thư
Phạm vi --- Ngày ban hành 14/05/2024
Ngày hiệu lực 14/05/2024 Trạng thái Hết hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Các tin khác

Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu