A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả Kỳ họp thứ 21 của UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Ngày 14/9/2023 tại Hà Nội, UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Kỳ họp lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối chủ trì kỳ họp.

Tại Kỳ họp, UBKT Đảng ủy Khối đã xem xét, cho ý kiến các nội dung sau:

1. Thông qua kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đối với Ban Thường vụ, UBKT Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; kiểm tra tài chính Đảng đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Sau khi xem xét báo cáo của Đoàn Kiểm tra, UBKT nhận thấy: Ban Thường vụ, UBKT Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cơ bản thực hiện tốt các nội dung kiểm tra. UBKT Đảng ủy Khối yêu cầu Ban Thường vụ, UBKT Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát huy những ưu điểm, kết quả đạt được, nghiêm túc rút kinh nghiệm và có kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được nêu ra; chỉ đạo kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 01 đảng ủy trực thuộc trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

2. Thông qua kết quả giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Cơ quan Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, UBKT Đảng ủy Khối nhận thấy: Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Cơ quan Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam còn một số hạn chế, khuyết điểm theo các nội dung giám sát, UBKT Đảng ủy Khối yêu cầu Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Cơ quan Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam rút kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch khắc phục đối với những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

3. Tại kỳ họp này, thành viên UBKT Đảng ủy Khối đã thảo luận thống nhất ban hành Bộ mẫu văn bản của chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề, giải quyết tố cáo đảng viên và thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm./.

UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu