A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cán bộ, đoàn viên Công đoàn Cơ quan UBKT Trung ương hăng hái thi đua hướng tới Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và 30 năm ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam

Hướng tới Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và 30 năm ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (2/7/1994 - 2/7/2024), Công đoàn Cơ quan UBKT Trung ương tổ chức nhiều hoạt động chào mừng, thi đua sôi nổi, tạo không khí phấn khởi trong toàn thể đoàn viên, nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức, người lao động về truyền thống lịch sử vẻ vang của Công đoàn Việt Nam và Công đoàn Viên chức Việt Nam; vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, những đóng góp to lớn của các tổ chức công đoàn nói chung và Công đoàn Cơ quan UBKT Trung ương nói riêng.

Đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn vận động viên của Công đoàn Cơ quan tại Lễ khai mạc Giải bóng đá công chức, viên chức, lao động năm 2024.

Là công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam, Công đoàn Cơ quan UBKT Trung ương hiện có 294 cán bộ, công chức, người lao động sinh hoạt tại 14 công đoàn bộ phận và 04 tổ công đoàn tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ. Đội ngũ cán bộ, đoàn viên Công đoàn cơ quan có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng và có trình độ, kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, giám sát, công tác xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hoạt động của Công đoàn Cơ quan UBKT Trung ương luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Công đoàn Viên chức Việt Nam; sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Đảng ủy; sự phối hợp, tạo điều kiện của Thủ trưởng Cơ quan, của Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên Cơ quan.

Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-CĐVC, ngày 21/03/2024 của Công đoàn Viên chức Việt Nam, Công đoàn Cơ quan UBKT Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-CĐ về tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và 30 năm ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn thể đoàn viên Cơ quan, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết Đại hội lần thứ VI Công đoàn Viên chức Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Cơ quan nhiệm kỳ 2023-2028.

Theo đó, Công đoàn Cơ quan UBKT Trung ương và công đoàn các bộ phận đã tăng cường công tác tuyên truyền đến toàn thể đoàn viên về lịch sử vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam qua 95 năm xây dựng, trưởng thành và Công đoàn Viên chức Việt Nam 30 năm hình thành và phát triển; vị trí, vai trò, những đóng góp của giai cấp công nhân, các tổ chức công đoàn trong sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới đất nước; tuyên truyền về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến cán bộ, công chức, người lao động và tổ chức công đoàn, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết đại hội công đoàn các cấp để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Với vai trò, trách nhiệm là người đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho cán bộ, công chức, người lao động trong Cơ quan, Công đoàn Cơ quan làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của cấp trên nhất là Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Cơ quan nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, nắm bắt và giải quyết kịp thời những thắc mắc của người lao động, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách, chế độ cho người lao động; giải quyết các đề xuất, kiến nghị của đoàn viên công đoàn, góp phần ổn định tình hình trong cơ quan, đơn vị.

Trên cơ sở các phong trào thi đua do Công đoàn Viên chức Việt Nam, Cơ quan UBKT Trung ương, Công đoàn Cơ quan đã phát động 100% đoàn viên công đoàn tích cực tham gia các phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” gắn với việc thực hiện chủ đề hoạt động của năm 2024 về “Đẩy mạnh thi đua, đưa nghị quyết đại hội các cấp công đoàn vào cuộc sống. Các công đoàn bộ phận đã bám sát và tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, chương trình, nội dung công tác do Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đề ra, thường xuyên làm tốt và đẩy mạnh phong trào “Xanh - sạch - đẹp trong cơ quan”, xây dựng nơi làm việc văn minh, văn hóa; phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo vụ, đơn vị trong việc duy trì, thúc đẩy phong trào thi đua, tổ chức sơ kết, tổng kết công tác hằng năm. Việc triển khai, tổ chức phát động đăng ký thi đua và thực hiện đúng cam kết thi đua đã tạo không khí phấn khởi trong toàn thể cán bộ, đoàn viên, thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cũng như ý thức xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh của từng đoàn viên công đoàn.

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, đoàn viên công đoàn Cơ quan đã nỗ lực, cố gắng nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tham mưu giúp Ủy ban hoàn thành khối lượng công việc lớn. Thực hiện nhiệm vụ Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giao, UBKT Trung ương đã xem xét, xử lý kịp thời nhiều vụ việc khó, phức tạp như: Các dự án/gói thầu do Công ty AIC và các doanh nghiệp thuộc “hệ sinh thái” AIC thực hiện; mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; sai phạm liên quan đến Tập đoàn FLC, Vạn Thịnh Phát… UBKT Trung ương đã đề nghị Ban Chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật 16 đảng viên; đề nghị Bộ Chính trị thi hành kỷ luật 14 đảng viên và 23 tổ chức đảng, trong đó có 26 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; Ban Bí thư thi hành kỷ luật 132 đảng viên, 20 tổ chức đảng; tham mưu Ban Bí thư thành lập 02 Đoàn giải quyết tố cáo đối với 02 đảng viên... Về thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, UBKT Trung ương đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 78 tổ chức đảng và 23 đảng viên; qua kiểm tra đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 43 tổ chức đảng và 100 đảng viên; thi hành kỷ luật theo thẩm quyền 156 tổ chức đảng và 371 đảng viên; yêu cầu tổ chức đảng cấp dưới xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật 118 tổ chức đảng và 359 đảng viên. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, kiểm tra tài chính đảng đối với 82 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề đối với 47 tổ chức đảng và 88 đảng viên; xem xét, giải quyết tố cáo theo quy trình đối với 09 đảng viên, 01 tổ chức đảng, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với 29 đảng viên; kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập đối với 115 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Qua kiểm tra, giám sát, UBKT Trung ương đã thi hành kỷ luật 161 tổ chức đảng và 417 đảng viên bằng các hình thức. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đã giúp các tổ chức đảng và đảng viên chấn chỉnh, khắc phục những vi phạm, khuyết điểm, hạn chế và có biện pháp khắc phục góp phần phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng. Những kết quả trên có vai trò đóng góp quan trọng của tập thể cán bộ, đoàn viên Công đoàn Cơ quan UBKT Trung ương.

Công đoàn và Hội Cựu chiến binh Cơ quan UBKT Trung ương trao nhà tình nghĩa tại bản Xa Cuông, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Hướng tới Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và 30 năm ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam, Công đoàn Cơ quan UBKT Trung ương đã phối hợp với các đoàn thể trong cơ quan tổ chức Đoàn cán bộ tham gia hoạt động về nguồn và trao tặng 02 nhà đại đoàn kết tại xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên có hoàn cảnh thực sự khó khăn và tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” trong tháng 7/2024. Bên cạnh đó, công đoàn bộ phận các vụ, đơn vị đã thực hiện các chế độ thăm hỏi đoàn viên ốm đau, gia đình có việc hiếu, hỷ kịp thời, chu đáo, tình nghĩa; thăm hỏi, tặng quà cán bộ, công chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán; tặng quà cán bộ, đoàn viên nữ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; tặng quà các cháu thiếu niên, nhi đồng là con của cán bộ, công chức, người lao động nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu, các cháu là con của cán bộ, công chức, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo nhân “Tháng hành động vì trẻ em”, “Ngày Gia đình Việt Nam năm 2024”, tham gia ủng hộ các hoạt động xã hội tình nghĩa do Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức...

Ngoài ra, Công đoàn Cơ quan UBKT Trung ương còn tổ chức nhiều hoạt động thể thao, văn hóa nghệ thuật sôi nổi, nhằm xây dựng và gắn kết đoàn viên, rèn luyện sức khỏe và tinh thần cho cán bộ, đoàn viên: Tham gia thi đấu các môn bóng đá và cầu lông tại Hội thao cán bộ, công chức, viên chức, lao động năm 2024 do Công đoàn Viên chức Việt Nam phối hợp với Cục Thể dục thể thao tổ chức; phối hợp với Đoàn Thanh niên Cơ quan tổ chức Giải bóng đá giao hữu thể thao kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và 30 năm ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam; tổ chức Hội thi văn nghệ, thể thao chào mừng Kỷ niệm 75 ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2023)...

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” do Ban Nữ công phát động tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn thể nữ cán bộ, công chức, người lao động luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và tham gia tốt mọi hoạt động phong trào của Công đoàn, Cơ quan và đơn vị. Ban Nữ công Cơ quan đã phối hợp với Ban Nữ công Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Tọa đàm công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ và tham quan thực tế tại tỉnh Thanh Hóa nhân dịp Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2023); tổ chức giao lưu với UBKT Tỉnh ủy Lào Cai, trao đổi kinh nghiệm, tham quan thực tế tại Huyện ủy Sapa, thành phố Lào Cai nhân dịp Kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2024).

Ban Thanh tra nhân dân thực hiện tốt chức năng giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, đoàn viên và giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở Cơ quan. UBKT Công đoàn Cơ quan đã tích cực, chủ động phối hợp với Ban Thanh tra nhân dân xây dựng chương trình, kế hoạch công tác nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trên cơ sở Điều lệ Công đoàn và quy chế hoạt động, góp phần nâng cao ý thức chấp hành Điều lệ, Nghị quyết, chỉ thị và các quy định của công đoàn, phát hiện và ngăn ngừa kịp thời các biểu hiện vi phạm để xử lý, nâng cao ý thức trách nhiệm trong quản lý. UBKT Công đoàn đã tiến hành kiểm tra tài chính công đoàn cùng cấp trong việc tổ chức Đại hội Công đoàn Cơ quan nhiệm kỳ 2023-2028 và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2023). Qua công tác kiểm tra, giám sát cho thấy đoàn viên công đoàn đều chấp hành tốt các nghị quyết, chỉ thị và các quy định của tổ chức công đoàn cấp trên.

Để nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, Công đoàn Cơ quan đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác công đoàn; kịp thời kiện toàn Ban Chấp hành và các chức danh chủ tch, pchủ tịch các Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2023-2028 khi có sự thay đổi về công tác cán bộ; tiếp nhận sinh hoạt công đoàn đối với các đồng chí mới tuyển dụng về Cơ quan; phát hiện và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; tổ chức tôn vinh, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tổ chức công đoàn, đoàn viên tiêu biểu, góp phần xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Liên tục nhiều năm liền, Công đoàn Cơ quan UBKT Trung ương được tặng Bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam. Năm 2021, Công đoàn Cơ quan được tặng Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh. Năm 2023, Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Bằng khen cho 02 tập thể, 04 cá nhân thuộc Công đoàn Cơ quan UBKT Trung ương do có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”.

Nhằm tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết đại hội Công đoàn các cấp, thiết thực chào mừng Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và 30 năm ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam, Công đoàn Cơ quan UBKT Trung ương đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện:

Thứ nhất, tổ chức triển khai học tập, quán triệt sâu sắc, có hiệu quả Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp và các chương trình thực hiện khâu đột phá; từ đó tạo sự thống nhất về nhận thức, nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy trí tuệ, chủ động, sáng tạo của cán bộ công đoàn các vụ, đơn vị để triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết đại hội.

Thứ hai, tham gia xây dựng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kiểm tra, giám sát; phối hợp với Thủ trưởng Cơ quan thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Đồng thời chủ động nghiên cứu, quán triệt các văn bản về chính sách, pháp luật liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ, công chức, người lao động để đoàn viên tự giác thực hiện.

Thứ ba, đẩy mạnh hoạt động công đoàn; xây dựng đơn vị công đoàn vững mạnh. Phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên trong các hoạt động về nguồn, tình nguyện. Thường xuyên phát hiện và kiến nghị với cấp có thẩm quyền về thực hiện chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến đoàn viên, như: Tiền lương, tiền thưởng, thời gian lao động, chế độ làm thêm giờ, công tác phí, phụ cấp ưu đãi, chế độ bảo hiểm xã hội, chế độ độc hại, hợp đồng lao động để giúp đoàn viên yên tâm, tin tưởng, tích cực lao động, công tác tốt hơn.

Thứ tư, thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục, góp phần nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất cho cán bộ, công chức, người lao động đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Đổi mới và đa dạng hóa các hình thức, phương thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thông qua: Sự nêu gương của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ công đoàn; tổ chức sinh hoạt chuyên đề; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tuyên truyền, giáo dục.

Thứ năm, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và Cơ quan theo kế hoạch được giao hằng năm. Đặc biệt là các đợt phát động thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, ngày thành lập Ngành Kiểm tra Đảng. Tiếp tục thực hiện phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong Cơ quan và Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, trọng tâm là tập trung tham mưu thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, nhiệm vụ do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao…

Nguyễn Mạnh Hùng,

Ủy viên UBKT Trung ương,

Chủ tịch Công đoàn Cơ quan UBKT Trung ương


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu