A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tạp chí Kiểm tra số tháng 11-2023

Tạp chí Kiểm tra số tháng 11-2023 đăng tải bài viết của các đồng chí lãnh đạo cấp ủy và UBKT các cấp với nội dung phong phú về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Trong số này, Tạp chí Kiểm tra thực hiện Chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Chuyên mục Văn bản mới đăng toàn văn Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Chuyên đề Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Điện Biên với bài viết Đảng bộ tỉnh Điện Biên nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới của đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Chuyên đề còn có các bài viết: Một số  kiến nghị từ thực tiễn trong công tác kiểm tra, giám sát tại Đảng bộ tỉnh Điện Biên; UBKT Đảng ủy Công an tỉnh Điện Biên chủ động trong công tác nắm tình hình.

Chuyên mục Diễn đàn - Trao đổi kinh nghiệm có các bài viết về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay: Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa tăng cường công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng; UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa đổi mới công tác giám sát góp phần phát hiện và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; Đảng bộ thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm.

Chuyên mục còn nổi bật với các bài viết: Kinh nghiệm kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; Kiểm tra, giám sát phải tiến hành thường xuyên, toàn diện, lấy cảnh báo, phòng ngừa là chính; Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX; Tăng cường công tác bảo vệ, khuyến khích người tố cáo, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; Một số giải pháp góp phần hoàn thiện Quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập; Kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập tại Đảng bộ tỉnh Hòa Bình: Thực tiễn và bài học kinh nghiệm; Công tác giải quyết tố cáo góp phần ổn định tình hình chính trị.

Mục Cán bộ kiểm tra kể chuyện với bài viết Thẩm tra, xác minh kỹ để thấy rõ bản chất vi phạm.

Gương cán bộ kiểm tra viết về đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Chuyên mục Vụ việc dư luận quan tâm nổi bật với bài viết Một số vấn đề rút ra từ những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự UBND tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2016. Thực hiện kế hoạch kiểm tra năm 2022, UBKT Trung ương đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026. Qua kiểm tra, kết luận Ban cán sự đảng UBND tỉnh Nam Định đã vi phạm quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để UBND tỉnh và một số tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong đấu thầu, mua sắm sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và trong quản lý đầu tư công, quản lý, sử dụng đất đối với một số dự án. Những vi phạm, khuyết điểm nêu trên đã gây thiệt hại lớn ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến uy tín của cấp ủy và chính quyền địa phương. Nhiều tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm đã bị xử lý kỷ luật nghiêm minh.

Chuyên mục Trả lời bạn đọc giải đáp những câu hỏi về các tình huống thực tiễn trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.

Mời bạn đọc xem chi tiết trên Tạp chí Kiểm tra số tháng 11-2023.

 

Tạp chí Kiểm tra


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu