A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng bộ tỉnh Hà Nam thực hiện Chỉ thị 05 gắn với trách nhiệm nêu gương, hoàn thành tốt nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên

Trong 4 năm qua, với tinh thần trách nhiệm, cấp ủy và các tổ chức Đảng cơ sở của tỉnh Hà Nam đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Nhiều cơ quan, đơn vị thể hiện tinh thần chủ động, tích cực lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị bằng những phương pháp mới, cách làm hay, góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương.

Các cá nhân, tập thể được khen thưởng tại Hội nghị Sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của tỉnh Hà Nam.

Điểm thành công nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 05 ở Hà Nam chính là công tác tuyên truyền được tiến hành thường xuyên, bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả như: tổ chức tọa đàm, hội diễn “ Cán bộ chiến sỹ Công an làm theo lời Bác”, nói chuyện chuyên đề, thi tìm hiểu; hội thi  “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”…, gắn tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tuyên truyền, nhân rộng những cách làm hay, mô hình hiệu quả, tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt. Đặc biệt, bám sát Chỉ thị 05, các cấp, các ngành trong tỉnh đã chọn những nội dung học tập, làm theo Bác sát thực tế, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân và đạt được những kết quả thiết thực. Từ năm 2017 đến tháng 4/2020, toàn tỉnh đã xây dựng được gần 900 mô hình điểm về học tập và làm theo Bác. Trong đó, có 3 mô hình cấp tỉnh, 185 mô hình cấp huyện và tương đương, 713 mô hình cấp cơ sở, nhiều đơn vị đã có kế hoạch xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Hình thức tổ chức biểu dương, khen thưởng linh hoạt, đa dạng, sáng tạo; ghi tên sổ vàng người tốt, việc tốt (Đảng ủy Công an, Quân sự tỉnh; Huyện ủy Thanh Liêm, Hội cựu chính bỉnh…); biểu dương việc tốt trong sinh hoạt chi bộ; biểu dương trong hội nghị Gặp mặt, giao lưu, tổng kết công tác xây dựng Đảng. Trong 4 năm, đã có 1 tập thể, 2 cá nhân được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 68 tập thể, 138 cá nhân được biểu dương, khen thưởng cấp tỉnh, gần 500 tập thể cá nhân được khen thưởng cấp huyện, 1000 tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp cơ sở. Nhiều đơn vị tập thể, cá nhân được chọn ghi hình để tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Có thể thấy, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên. Điểm rõ nét là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ, lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu ở Hà Nam được nâng lên rõ rệt. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, đã chủ động xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo cương vị công tác của mình, định kỳ báo cáo để chi bộ cấp ủy nơi công tác, giúp đỡ, giám sát. Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương đã tác động tích cực đến việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, tư cách cán bộ của người đảng viên, ý thức trách nhiệm, chất lượng giải quyết công việc được nâng cao; triển khai có hiệu quả công tác tiếp dân gắn với công tác dân vận của chính quyền, kịp thời giải quyết tố cáo, kiến nghị, đề nghị của nhân dân; hạn chế tình trạng đơn thư vượt cấp. Cụ thể, trong các năm 2017, 2018, 2019, các cấp đã tiếp nhận và giải quyết hàng chục ngàn đơn thư, giải quyết hàng trăm vụ khiếu nại tố cáo đạt chỉ tiêu trên 90%.  Hoạt động đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được tăng cường; sự công khai, dân chủ, cầu thị, tôn trọng nhân dân, nêu gương công việc, “nói đi đôi với làm”, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 05 cũng là một mục tiêu quan trọng được cấp ủy Đảng bộ Hà Nam chỉ đạo sâu sát. Các cấp ủy đã đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vào chương trình công tác, giám sát toàn khóa và hàng năm. Từ tháng 9/2016 đến 3/2020, cấp tỉnh, huyện và tương đương đã tổ chức 38 cuộc kiểm tra, giám sát với 5 cuộc kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 của Ban Thường vụ ở 3 đảng bộ các huyện; giám sát đối với 4 đảng bộ; Kiểm tra thực hiện Nghị quyết TW 4, Chỉ thị 05 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Lục và Kim Bảng.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức thực hiện 1 cuộc khảo sát tại 10/10 đảng bộ về việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương khóa XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các Nghị quyết Trung ương khóa XII, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các nghị quyết chuyên đề của tỉnh trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tổ chức 1 cuộc khảo sát ở 3 đơn vị xây dựng mô hình thí điểm của tỉnh; kiểm tra công tác tuyên truyền đối với Ban Tuyên giáo 6 huyện, thị, thành ủy, trong đó có nội dung thực hiện Chỉ thị 05. Năm 2018, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị về thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam đã đánh giá cao việc quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, đạt kết quả thiết thực. Công tác giao ban, sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05 theo định kỳ, qua đó đã kịp thời nắm bắt tình hình, đánh giá những kết quả đã đạt được, đồng thời tìm những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương, cơ quan đơn vị trong tổ chức thực hiện, chỉ ra những yếu kém cần khắc phục.

Sau 4 năm triển khai, việc học tập và làm theo Bác ngày càng thấm sâu trong đời sống xã hội, từng bước tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân góp phần quan trọng ổn định chính trị, phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng- an ninh trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Công tác xây dựng Đảng chính quyền và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, đạt kết quả thiết thực, đến nay Hà Nam đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của nhiệm kỳ đã đề ra./.

Phương Thúy


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu