Tiêu đề văn bản Thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật
Số hiệu Số 20-TB/TW Cơ quan ban hành Bộ Chính trị
Phạm vi --- Ngày ban hành 08/09/2022
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Các văn bản khác Người ký ---
File đính kèm Thông báo số 20-TB/TW ngày 08/9/2022 Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật
Mô tả ---

Các tin khác

Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu