Tiêu đề văn bản Quy định về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị
Số hiệu Số 132-QĐ/TW Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 08/03/2018
Ngày hiệu lực 08/03/2018 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Quy định Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Các tin khác

Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu