Tiêu đề văn bản Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
Số hiệu Số 211-QĐ/TW Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 25/12/2019
Ngày hiệu lực 25/12/2019 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Quy định Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Các tin khác

Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu