Tiêu đề văn bản Quy định thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng
Số hiệu Số 30-QĐ/TW Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 26/07/2016
Ngày hiệu lực 26/07/2016 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Quy định Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Các tin khác

Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu