Tiêu đề văn bản Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.
Số hiệu 12-NQ/TW Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 02/06/2017
Ngày hiệu lực 10/06/2017 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Nghị quyết Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Các tin khác

Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu