Tiêu đề văn bản Kết luận số 34-KL/TW ngày 18 tháng 4 năm 2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030
Số hiệu Số 34-KL/TW Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 05/05/2022
Ngày hiệu lực 05/05/2022 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Kết luận Người ký ---
File đính kèm Kết luận của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030
Mô tả ---

Các tin khác

Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu