Tiêu đề văn bản Kết luận số 34-KL/TW ngày 18 tháng 4 năm 2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030
Số hiệu Số 34-KL/TW Cơ quan ban hành --
Phạm vi Ngày ban hành 05/05/2022
Ngày hiệu lực 05/05/2022 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Kết luận Người ký
File đính kèm Kết luận của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030
Mô tả

Các tin khác

Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu