Tiêu đề văn bản Kế hoạch thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030
Số hiệu Số 52-KH/UBKTTW Cơ quan ban hành Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Phạm vi --- Ngày ban hành 30/06/2022
Ngày hiệu lực 30/06/2022 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Các văn bản khác Người ký ---
File đính kèm Kế hoạch số 52-KH/UBKTTW ngày 30 tháng 6 năm 2022 của UBKT Trung ương
Mô tả ---

Các tin khác

Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu