Tiêu đề văn bản Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy định số 181-QĐ/TW, ngày 30-3-2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
Số hiệu Số 09 - HD/UBKTTW Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 06/06/2013
Ngày hiệu lực 06/06/2013 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Hướng dẫn Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Các tin khác

Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu