Tiêu đề văn bản Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng
Số hiệu Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng (Số 01-HD/TW) Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 28/09/2021
Ngày hiệu lực 06/10/2021 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Hướng dẫn Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Các tin khác

Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu