Tiêu đề văn bản Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Số hiệu Số 07-HD/UBKTTW Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 12/12/2019
Ngày hiệu lực 12/12/2019 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Hướng dẫn Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Các tin khác

Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu