A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBKT Tỉnh ủy Cao Bằng giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý I và triển khai nhiệm vụ công tác Quý II/2024

Chiều 12/4, UBKT Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý I và triển khai nhiệm vụ công tác Quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị đại diện Thường trực UBKT Tỉnh ủy, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy…

Đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị.

Trong Quý I/2024, các cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh Cao Bằng đã tập trung triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024, cụ thể: UBKT các cấp đã tham mưu cho cấp ủy triển khai quyết định kiểm tra đối với 19 tổ chức đảng và 27 đảng viên; giám sát chuyên đề 05 tổ chức đảng. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo chương trình, đề án trọng tâm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau các thông báo kết luận kiểm tra, giám sát… UBKT các cấp tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 03 đảng viên, kết luận 01 đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách; giám sát 34 tổ chức đảng và 01 đảng viên; tiếp nhận, phân loại, xử lý đúng quy định 17 đơn thư tố cáo, phản ánh, thực hiện quy trình giải quyết tố cáo đối với 01 đảng viên… Các cuộc kiểm tra, giám sát được thực hiện đảm bảo thời gian, đúng theo quy trình quy định; qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy, UBKT các cấp đã tiến hành xem xét thi hành kỷ luật đối với 61 đảng viên (cấp ủy, chi bộ kỷ luật 32 đảng viên; UBKT các cấp kỷ luật 29 đảng viên) bằng các hình thức: Khiển trách 20, cảnh cáo 05, cách chức 01, khai trừ 3.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đề nghị: Các địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt việc tuyên truyền, quán triệt, triển khai các văn bản có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; chủ động rà soát sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định về công tác kiểm tra, giám sát cho phù hợp với tình hình thực tế. Tích cực tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của cấp ủy, UBKT các cấp. Nghiên cứu triển khai thực hiện xác minh tài sản thu nhập năm 2024 bám sát theo các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Quyết định số 56-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập và các hướng dẫn, quy trình của UBKT Trung ương. Tăng cường giám sát thường xuyên, chủ động nắm tình hình tổ chức đảng, đảng viên nhất là các cơ quan, đơn vị đang được cơ quan pháp luật điều tra, truy tố để kịp thời xem xét xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm không để chậm trễ. Kịp thời phát hiện và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên; phân loại và xử lý kịp thời đơn thư khiếu nại tố cáo đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình quy định. UBKT cấp trên tăng cường đôn đốc, hướng dẫn UBKT cấp dưới trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; quan tâm xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ UBKT các cấp./.

                                             Đới Duy Trị

Ủy viên UBKT Tỉnh ủy Cao Bằng


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu