A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng ủy Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với Đảng ủy Học viện An ninh nhân dân tổ chức Tọa đàm về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng

Ngày 22/02/2024, Đảng ủy Công an tỉnh Hà Nam đã phối hợp với Đảng ủy Học viện An ninh nhân dân tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị tại Đảng bộ Công an tỉnh Hà Nam và Đảng bộ Học viện An ninh nhân dân”.

Tham dự Tọa đàm có đại diện cấp ủy các đảng bộ, chi bộ cơ sở, thành viên UBKT các cấp trực thuộc và cán bộ Cơ quan UBKT Đảng ủy hai Đảng bộ Công an tỉnh Hà Nam và Học viện An ninh nhân dân.

Quang cảnh Tọa đàm.

Tại buổi Tọa đàm, sau báo cáo đề dẫn, Đảng ủy Công an tỉnh Hà Nam và Đảng ủy Học viện An ninh nhân dân đã thông tin về tình hình, kết quả nổi bật về công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác kiểm tra, giám sát nói riêng đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm đổi mới, sáng tạo trong công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.

Các đại biểu đã phát biểu những ý kiến tâm huyết, được tổng kết từ thực tiễn công tác, trong đó tập trung vào đánh giá thực trạng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng tại hai Đảng bộ; công tác phối hợp trong thực hiện kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; nêu lên những hạn chế, thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân của những hạn chế, khó khăn trong tổ chức thực hiện; chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, xử lý tình huống; kiến nghị và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Thông qua buổi Tọa đàm, đội ngũ làm công tác kiểm tra của hai Đảng bộ được tăng cường khả năng phương pháp nghiên cứu lý luận, trao đổi thực tiễn công tác kiểm tra giúp hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Năm 2024, Đảng ủy Công an tỉnh Hà Nam được Bộ Công an phê duyệt triển khai nghiên cứu 01 đề tài khoa học cấp cơ sở đầu tiên về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Công an tỉnh. Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh Hà Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Học viện An ninh nhân dân trong cung cấp nguồn tài liệu, phương pháp nghiên cứu khoa học; trong công tác đào tạo cán bộ nói chung, nhất là đào tạo sau đại học. Qua đó, tạo nguồn để Đảng bộ Công an tỉnh Hà Nam bố trí đội ngũ cán bộ kiểm tra Đảng bảo đảm về chất lượng, trình độ./.

Minh Nguyệt


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu