A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tạp chí Kiểm tra số tháng 6-2023

Tạp chí Kiểm tra số tháng 6/2023 với nội dung phong phú về công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của cấp ủy và UBKT các cấp.Trong số này, Tạp chí Kiểm tra thực hiện Chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Bình Định.

Chuyên mục Thời sự-Chính trị nổi bật với bài viết Dấu ấn qua nửa đầu nhiệm kỳ đại hội XIII của Đảng; 75 năm vẫn vang vọng Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chuyên mục Hướng tới Kỷ niệm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng  (16/10/1948-16/10/2023) với bài viết Tạp chí Kiểm tra phát huy thế mạnh trong công tác tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Chặng đường hơn 28 năm qua, Tạp chí Kiểm tra luôn giữ vững tôn chỉ mục đích là Cơ quan ngôn luận của UBKT Trung ương, đã bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn để thực hiện chức năng phổ biến, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng nói riêng, từ dung lượng 40 trang chủ yếu trong lĩnh vực kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, Tạp chí đã tăng dung lượng lên hơn 80 trang, mở rộng phạm vi tuyên truyền, đầu tư và xây dựng các chuyên mục có tính nghiệp vụ cao như: Thời sự - Chính trị; Đưa nghị quyết vào cuộc sống; Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh; Văn bản mới; Diễn đàn - Trao đổi kinh nghiệm; Cán bộ kiểm tra kể chuyện; Gương cán bộ kiểm tra; Vụ việc dư luận quan tâm; Hỏi - đáp… Các chuyên mục trên được Ban Biên tập xác định là quan trọng và làm nên uy tín của Tạp chí Kiểm tra, đưa Tạp chí Kiểm tra trở thành tài liệu nghiên cứu, học tập của cán bộ kiểm tra các cấp…Chuyên mục còn nổi bật với bài viết Tự hào 75 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng.

Chuyên mục Kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam với bài viết Vai trò của báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thời gian qua, báo chí đã đóng góp vai trò quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong việc phát hiện các vi phạm của các cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên. Đặc biệt từ nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được triển khai quyết liệt và đạt được nhiều kết quả. Nhiều vấn đề sai phạm được báo chí phát hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền... góp phần loại bỏ những cán bộ không đủ năng lực, phẩm chất ra khỏi hệ thống chính trị.

Chuyên đề Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Bình Định với bài viết Đảng bộ tỉnh Bình Định đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định. Và các bài viết: UBKT các cấp tỉnh Bình Định thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng quy định; Đảng ủy Công an tỉnh Bình Định nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra.

Chuyên mục Diễn đàn - Trao đổi kinh nghiệm nổi bật với các bài viết: Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu khoa học, lý luận chính trị phục vụ công tác tham mưu ở các ban, cơ quan Đảng ở Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy trong tình hình mới; Khắc phục việc vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ qua kiểm tra, giám sát; Sự cần thiết ban hành Quy định kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và hoạt động thanh tra, kiểm toán; UBKT các cấp Thành ủy Hải Phòng thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; Công tác kiểm tra góp phần phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong lực lượng CAND; Một số giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tại Đảng bộ tỉnh Hậu Giang.

Mục Cán bộ kiểm tra kể chuyện với bài viết “Cán bộ kiểm tra là thanh bảo kiếm chữa lành vết thương”.

Gương cán bộ kiểm tra viết về đồng chí Nguyễn Văn Tình, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Quy Nhơn, Bình Định.

Chuyên mục Vụ việc dư luận quan tâm với bài viết Thiếu rèn luyện, tu dưỡng, nhiều “quan chức” vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng, Nhà nước trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của đồng chí Trần Thị Hiền, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương và đồng chí Trần Đức Thiện, Phó Vụ trưởng Vụ Địa bàn III, Cơ quan UBKT Trung ương. Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ đã có nhiều chủ trương, biện pháp để lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương và toàn thể người dân cùng chung sức chống dịch. Trên cơ sở đó, các bộ, ngành, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, và quyết liệt thực hiện công tác phòng, chống dịch. Việc ban hành kịp thời các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo đã góp phần rất lớn trong việc khống chế thành công đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, vẫn có một số văn bản được ban hành có nội dung hàm chứa lợi ích cá nhân hoặc có lợi cho doanh nghiệp có mối quan hệ “thân quen” dẫn đến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đã bị lợi dụng làm sai, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thu lợi bất chính trước nỗi đau, sự mất mát rất lớn của nhân dân, làm thất thoát lớn tiền, tài sản của Nhà nước, gây bất bình trong xã hội. Việc trục lợi trong khi cả thế giới và trong nước lâm vào hoàn cảnh khó khăn, chết chóc do đại dịch gây ra là điều không thể chấp nhận được, cần phải xử lý nghiêm minh...Chuyên mục còn nổi bật với các bài viết Ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Chuyên mục Trả lời bạn đọc giải đáp những câu hỏi về các tình huống thực tiễn trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.

Mời bạn đọc xem chi tiết trên Tạp chí Kiểm tra số tháng 6-2023.

Tạp chí Kiểm tra


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu