A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tạp chí Kiểm tra số tháng 3-2023

Tạp chí Kiểm tra số tháng 3/2023 với nội dung phong phú về công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của cấp ủy và UBKT các cấp. Trong số này, Tạp chí Kiểm tra thực hiện Chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Quảng Bình.

Chuyên mục Thời sự-Chính trị nổi bật với bài viết Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng củng cố niềm tin đối với công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được phát hành vào đúng dịp Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng có ý nghĩa sâu sắc. Cuốn sách đã đúc rút từ thực tiễn kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ta trong thời gian qua về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; qua đó đã củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta hiện nay.

Chuyên mục Hướng tới Kỷ niệm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng  (16/10/1948-16/10/2023) với bài viết Đoàn viên thanh niên Cơ quan UBKT Trung ương “rèn đức”, “luyện tài” phát huy truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng. Ngày nay, sự nghiệp đổi mới đất nước toàn diện theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam đã có những thay đổi phù hợp với thời đại, song phẩm chất cơ bản của người cán bộ kiểm tra Đảng vẫn còn nguyên giá trị, và được đề cao với thế hệ thanh niên Cơ quan UBKT Trung ương để học tập, là mục tiêu phấn đấu, tiếp tục kế thừa các truyền thống đầy tự hào của Ngành Kiểm tra Đảng. Đoàn Thanh niên Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương luôn ý thức rõ được trách nhiệm lớn lao của Ngành và có ý thức trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Cơ quan và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Cơ quan UBKT Trung ương.

Mục Văn bản mới đăng tải toàn văn Hướng dẫn số 03-HD/UBKTTW thực hiện một số điều của Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập.

Chuyên đề Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Quảng Bình với bài viết Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng bộ Quảng Bình trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển của đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình. Và các bài viết: UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên; Huyện uỷ Minh Hoá tăng cường kiểm tra, giám sát những lĩnh vực trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện.

Chuyên mục Diễn đàn - Trao đổi kinh nghiệm nổi bật với bài viết: Kinh nghiệm của một số quốc gia về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ; Một số vấn đề trong thực hiện quyền tố cáo và giải quyết tố cáo hiện nay; Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; Nâng cao chất lượng báo cáo viên về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Hiệu quả sau các cuộc kiểm tra; Đảng bộ tỉnh Sơn La chủ động kiểm tra ngăn ngừa vi phạm.

Mục Cán bộ kiểm tra kể chuyện với bài viết: “Bí quyết” giúp hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm tra và tránh được cám dỗ.

Gương cán bộ kiểm tra viết về đồng chí Nguyễn Thái Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Tuyên Hóa, Quảng Bình.

Chuyên mục Vụ việc dư luận quan tâm với bài viết Nguyên nhân vi phạm của một số tổ chức đảng và đảng viên qua vụ việc tổ chức các chuyến bay đưa công dân về nước trong đại dịch Covid-19. Trong đại dịch Covid -19, với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với  việc bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài trở về nước khi có những sự cố, thiên tai, dịch bệnh để về nước an toàn sum họp cùng gia đình, cộng đồng là một chính sách ưu việt của Đảng và Nhà nước ta. Tuy nhiên, khi một số bộ, ngành có liên quan trong việc tổ chức các chuyến bay đưa công dân về nước trong đại dịch Covid -19 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, để một số cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, lợi dụng sự buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, ngành; các quy chế làm việc, quy chế hoạt động, nguyên tắc và quy trình phối hợp... để trục lợi, nhũng nhiễu, tiêu cực, nhận hối lộ đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới chính sách, mục tiêu của Đảng và Nhà nước, cũng như uy tín của tổ chức đảng và ngành có những đảng viên vi phạm… Chuyên mục còn nổi bật với các bài viết: Khi quyền lực bị tha hoá; Vi phạm rất nghiêm trọng vẫn kêu oan.

Chuyên mục Trả lời bạn đọc giải đáp những câu hỏi về các tình huống thực tiễn trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.

Mời bạn đọc xem chi tiết trên Tạp chí Kiểm tra số tháng 3-2023.

 

 Tạp chí Kiểm tra


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu