A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tạp chí Kiểm tra số tháng 12-2022

Tạp chí Kiểm tra số tháng 12/2022 đăng tải bài viết của lãnh đạo UBKT Trung ương; lãnh đạo cấp ủy và UBKT các cấp với nội dung phong phú về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Trong số này, Tạp chí Kiểm tra thực hiện Chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Trà Vinh.

Chuyên mục Thời sự-Chính trị đăng toàn văn Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Mục Văn bản mới giới thiệu Hướng dẫn số 05-HD/UBKTTW thực hiện một số điều trong Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Chuyên mục Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với bài viết Phát triển bền vững, bảo đảm môi trường sống trong lành cho các thế hệ hiện tại và tương lai - Vấn đề cần được quan tâm trong bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Trà Vinh với bài viết Công tác kiểm tra, giúp xây dựng Đảng bộ tỉnh Trà Vinh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ của đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh; và các bài viết: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh Trà Vinh; Công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Chuyên mục Diễn đàn - Trao đổi kinh nghiệm nổi bật với các bài viết: Kinh nghiệm về giải quyết tố cáo của Đảng trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Công tác kiểm tra với vấn đề giữ gìn, phát triển giá trị quốc gia, dân tộc; Tăng cường công tác thu hồi tài sản tham nhũng trong giai đoạn hiện nay; Bến Tre tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát; Đảng bộ huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) tập trung xử lý các vụ việc phức tạp, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội.

Mục Cán bộ kiểm tra kể chuyện với bài viết Những câu chuyện “vui vẻ cả làng”!

Gương cán bộ kiểm tra viết về đồng chí Lâm Thắng Lợi, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Châu Thành, Trà Vinh

Chuyên mục Vụ việc dư luận quan tâm nổi bật là bài viết Một số vấn đề cần quan tâm qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các cơ quan phòng, chống tội phạm. Kỳ họp thứ 20 (diễn ra trong các ngày 23 và 26/9/2022) và tiếp đến Kỳ họp thứ 22 (diễn ra trong các ngày 01 và 02/11/2022), của UBKT Trung ương đã bước đầu khép lại Vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang, theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. UBKT Trung ương đã ra thông cáo báo chí của các kỳ họp, kịp thời công khai thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng; tiếp đó, các quyết định thi hành xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm có liên quan đến vụ việc đã được ban hành; qua đó tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước có thêm thông tin, hiểu rõ tính chất, mức độ, bản chất các vi phạm, khuyết điểm của một số tổ chức đảng và cá nhân trong các cơ quan phòng, chống tội phạm, đấu tranh phòng, chống buôn lậu tại tỉnh An Giang. 

Chuyên mục còn nổi bật với bài viết: Vì sao nhiều tổ chức đảng, cán bộ chủ chốt của tỉnh Bình Thuận bị kỷ luật ? - Bài 2: Những sai phạm từ chủ trương đến thực hiện một dự án.

Chuyên mục Trả lời bạn đọc giải đáp những câu hỏi về các tình huống thực tiễn trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.

Mời bạn đọc xem chi tiết trên Tạp chí Kiểm tra số tháng 12/2022.

Tạp chí Kiểm tra


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu