A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tạp chí Kiểm tra số tháng 11-2022

Tạp chí Kiểm tra số tháng 11-2022 đăng tải bài viết của các đồng chí lãnh đạo UBKT Trung ương; lãnh đạo cấp ủy và UBKT các cấp với nội dung phong phú về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Trong số này, Tạp chí Kiểm tra thực hiện Chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng.

Chuyên mục Thời sự-Chính trị nổi bật với tin Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc tại Lào.

Chuyên mục Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với bài viết Quyền lực thực sự của hệ thống chính trị nước ta phải thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân.

Chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng với bài viết Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng phát huy hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong công tác xây dựng Đảng của đồng chí Trần Đức Quận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng; và các bài viết: UBKT Tỉnh ủy Lâm Đồng đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giám sát; Hiệu quả từ giám sát quản lý, sử dụng đất công và tài sản gắn liền trên đất công; Công tác kiểm tra bảo đảm thực hiện tốt Nghị quyết xây dựng thành phố Đà Lạt phát triển toàn diện.

Chuyên mục Diễn đàn - Trao đổi kinh nghiệm nổi bật với các bài viết: Nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình địa bàn trong công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Đảng; Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Khắc phục tình trạng đảng viên vi phạm không tự giác nhận hình thức kỷ luật đảng hiện nay; Trao đổi về sự đồng bộ giữa kỷ luật đảng và kỷ luật hành chính; Một số kinh nghiệm kiểm tra cách cấp khi có dấu hiệu vi phạm của UBKT Tỉnh ủy Hưng Yên; Đảng bộ huyện Yên Dũng (Bắc Giang) tập trung ban hành đồng bộ các văn bản lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát sau đại hội.

Mục Cán bộ kiểm tra kể chuyện với bài viết Cần nhất là giúp đối tượng nhận thức và khắc phục được vi phạm.

Gương cán bộ kiểm tra viết về đồng chí Vũ Quốc Hùng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương đồng chí Đỗ Thị Hạnh, Kiểm tra viên chính, Phòng nghiệp vụ I, Cơ quan UBKT Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Chuyên mục Vụ việc dư luận quan tâm nổi bật là bài viết Thiếu kiểm tra, giám sát; không tăng cường quản lý, tiếp tục nhiều vi phạm, Ban Thường vụ Đảng ủy và nhiều đồng chí lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam bị kỷ luật. Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, UBKT Trung ương đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm; qua kiểm tra đã kết luận nhiều vi phạm.

Chuyên mục còn nổi bật với bài viết: Vì sao nhiều tổ chức đảng, cán bộ chủ chốt của tỉnh Bình Thuận bị kỷ luật ?

Chuyên mục Trả lời bạn đọc giải đáp những câu hỏi về các tình huống thực tiễn trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.

Mời bạn đọc xem chi tiết trên Tạp chí Kiểm tra số tháng 11-2022.

Tạp chí Kiểm tra


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu