Tiêu đề văn bản Kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ kiểm tra các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng
Số hiệu Kết luận số 23-KL/TW Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 09/12/2021
Ngày hiệu lực 09/12/2021 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Kết luận Người ký ---
File đính kèm Tải xuống , Tải xuống
Mô tả ---

Các tin khác

Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu