A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBKT Tỉnh ủy Ninh Bình tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và ra mắt Cuốn lịch sử Ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Ninh Bình giai đoạn 1947-2023

Sáng 15/9/2023, UBKT Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2023 cho các đồng chí Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT của 143 đảng ủy xã, phường, thị trấn và ra mắt Cuốn lịch sử Ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Ninh Bình giai đoạn 1947-2023. Đồng chí Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy dự và chỉ đạo lớp tập huấn. Cùng dự có lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện Thường trực UBKT các huyện ủy, thành ủy trực thuộc.

Đồng chí Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị tập huấn, đồng chí Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đã nêu rõ tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng trong công tác xây dựng Đảng. Đồng thời nhấn mạnh: Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, cấp ủy và UBKT các cấp đã kịp thời tổ chức các lớp học tập, nghiên cứu, quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Trong đó, UBKT Tỉnh ủy đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát cấp tỉnh, cấp huyện; đồng thời chỉ đạo UBKT cấp huyện tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho cấp ủy và UBKT đảng ủy cơ sở xã, phường, thị trấn.

Tuy nhiên sau Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, có tới hơn 50% các đồng chí cán bộ thuộc UBKT đảng ủy xã, phường, thị trấn mới được kiện toàn; có nhiều đồng chí mới được tiếp cận với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Vì thế Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng cho các đồng chí Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm UBKT đảng ủy xã, phường, thị trấn được tổ chức nhằm giúp các đồng chí nắm vững hơn nữa thẩm quyền, trách nhiệm, quyền hạn cũng như quy trình, quy định mà Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính tri, Ban Bí thư và UBKT Trung ương đã ban hành để thực hiện có chất luợng, hiệu quả hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Để Hội nghị tập huấn đạt kết quả tốt đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí dự Hội nghị nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tập trung lắng nghe và tiếp thu đầy đủ các nội dung mà báo cáo viên đã quán triệt về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; tích cực trao đổi thảo luận những nội dung, những vấn đề chưa rõ hoặc còn khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thuộc thẩm quyền của đảng ủy, UBKT đảng ủy cơ sở, nhằm hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Trong thời gian một ngày, các đồng chí dự Hội nghị được nghe các báo cáo viên của UBKT Tỉnh ủy truyền đạt các nội dung: Quán triệt Quy định số 117-QĐ/TW, ngày 18/8/2023 của Bộ Chính trị về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan; chuyên đề kiểm tra, giám sát của đảng ủy, UBKT đảng ủy cơ sở; kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; giải đáp những ý kiến của học viên về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ở cơ sở. Cùng với đó, các đồng chí tham gia thảo luận theo tổ nhằm hiểu rõ hơn nữa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBKT Đảng ủy cơ sở. Qua đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới, đồng thời đề xuất kiến nghị với cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định những vấn đề liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, phát sinh từ thực tiễn.

Đồng chí Đinh Việt Dũng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy trao Cuốn lịch sử Ngành tặng UBKT các Đảng ủy xã, phường, thị trấn.

Cũng trong chương trình Hội nghị, UBKT Tỉnh ủy đã tổ chức ra mắt Cuốn lịch sử Ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Ninh Bình giai đoạn 1947-2023. Cuốn sách có 391 trang được bố cục gồm: Lời nói đầu, 7 chương nội dung, kết luận, phụ lục và một số hình ảnh minh họa. Nội dung cuốn sách là sự kế thừa và tiếp nối Cuốn lịch sử Ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Ninh Bình giai đoạn 1947- 2005, được xuất bản năm 2008. Quá trình nghiên cứu, biên soạn bản thảo cuốn sách đã được triển khai nghiêm túc, công phu từ các khâu, các bước xây dựng đề cương và khai thác, xử lý tư liệu, cũng như quá trình nghiên cứu, biên soạn. Việc xuất bản Cuốn sách là việc làm thiết thực chào mừng Kỷ niệm 75 năm truyền thống của Ngành Kiểm tra Đảng, khái quát những thành tựu to lớn, xuyên suốt của thế hệ đội ngũ cán bộ Ngành Kiểm tra của Đảng bộ tỉnh trong những năm qua./.

                      Phạm Văn Lương

Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Ninh Bình


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu