A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình họp Kỳ thứ 24

Ngày 21/11/2023, UBKT Tỉnh ủy Hoà Bình đã tiến hành kỳ họp thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

1. Xem xét kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và thi hành kỷ luật đối với đồng chí Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ:

Sau khi xem xét báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: Đồng chí Trần Hồng Quang đã vi phạm quy định về chế độ làm việc của cơ quan; vi phạm nguyên tắc sinh hoạt đảng, nhiệm vụ của đảng viên; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương của đảng viên, cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Những khuyết điểm vi phạm đồng chí Trần Hồng Quang đã phát sinh đơn thư khiếu kiện, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân đồng chí, đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân, khuyết điểm vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với đồng chí Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

2. Xem xét báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý tại Sở Tài nguyên và Môi trường:

Qua xem xét kết quả giám sát cho thấy: Bên cạnh những ưu điểm, các đồng chí đảng viên được giám sát vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm cần phải chấn chỉnh, khắc phục. UBKT Tỉnh ủy yêu cầu các các đồng chí đảng viên được giám sát nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đồng thời xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm và báo cáo kết quả về UBKT Tỉnh ủy.

3. Cũng tại kỳ họp này UBKT Tỉnh ủy đã bàn và thống nhất một số nội dung công tác khác.

                       Ngọc Tâm

Cơ quan UBKT Tỉnh ủy Hoà Bình


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu