A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBKT Tỉnh ủy Hậu Giang sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng quý I/2024

Ngày 02/4/2024, UBKT Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng quý I/2024; triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác quý II/2024. Đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Thị Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Quý I/2024, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, các cấp ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc. Quán triệt, triển khai kịp thời, đầy đủ các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát; chỉ đạo các chi bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra thực hiện chỉ tiêu số 02 Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện nhiệm vụ năm 2024, có 1.879/1.879 chi bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra, thực hiện 2.886 cuộc.

UBKT các cấp đã thực hiện tốt các mặt công tác theo quy định của Điều lệ Đảng và thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ do cấp ủy giao; nổi bật là xây dựng và tham mưu cấp ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 có trọng tâm, trọng điểm, nội dung tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm; kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, đề án của Tỉnh ủy; cùng với đó, xây dựng kế hoạch và bốc thăm ngẫu nhiên lựa chọn người xác định tài sản, thu nhập đúng theo quy định, hướng dẫn.

Việc xử lý và tham mưu cấp ủy xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình; theo đó, cấp ủy, UBKT các cấp và chi bộ thi hành kỷ luật 54 đảng viên với các hình thức: Khiển trách 37, cảnh cáo 10, cách chức 03, khai trừ 04. Nội dung vi phạm tập trung vào việc thực hiện Quy chế làm việc; những điều đảng viên không được làm; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; chế độ công tác; tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương; tham nhũng, cố ý làm trái; vi phạm khác.

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu đã phân tích rõ những hạn chế, yếu kém trong công tác kiểm tra, giám sát quý I/2024, nhất là những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tài sản, thu nhập; việc xác định, phát hiện khi tiến hành kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; đồng thời cũng đề ra những giải pháp thực hiện tốt hơn công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương tinh thần, trách nhiệm của cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp trong tỉnh đã tích cực tham mưu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, chỉ ra một số hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thời gian qua, đó là: Công tác theo dõi địa bàn, lĩnh vực công tác kiểm tra, giám sát ở một số đơn vị vẫn chưa được lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên. Công tác kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế; các chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT triển khai, thực hiện chưa nhiều. Một vài đơn vị thực hiện chưa nghiêm túc việc mời lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy dự các cuộc hội nghị của ban thường vụ cấp ủy cấp huyện.

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và thực hiện tốt nhiệm vụ do cấp ủy giao, trong quý II/2024, đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cấp ủy, UBKT các cấp tập trung một số công việc như sau: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát, tạo chuyển biến rõ rét về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát trong cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; nâng cao hiệu quả, chất lượng giám sát chuyên đề; giải quyết kịp thời các đơn thư tố cáo, khiếu nại đối với tổ chức đảng và đảng viên; xử lý và tham mưu giúp cấp ủy xử lý kỷ luật kịp thời tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Quan tâm công tác xây dựng Ngành Kiểm tra, nhất là tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 222-KH/TU, ngày 20/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về luân chuyên cán bộ Ngành Kiểm tra; đồng thời tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn của UBKT cấp trên đối với cấp ủy, UBKT cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; công khai kết quả kiểm tra, giám sát trên các phương tiện thông tin, đại chúng để cảnh báo, ngăn chặn, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đối với cán bộ, đảng viên.

Tăng Minh Nghĩa


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu