A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBKT Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức Hội nghị lựa chọn người được xác minh tài sản thu nhập năm 2024

Chiều ngày 21/02, UBKT Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức Hội nghị bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản thu nhập năm 2024. Dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Quang Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Hội đồng bốc thăm; Ban kiểm soát; các đồng chí Thường trực Ủy ban; thành viên Ủy ban và các đồng chí Trưởng phòng nghiệp vụ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.

Quang cảnh Hội nghị.

Theo chương trình, đồng chí Bàn Ngọc Tấn, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy công bố Quyết định của UBKT Tỉnh ủy thành lập Hội đồng, Ban kiểm soát để tổ chức bốc thăm người được xác minh tài sản thu nhập năm 2024. Hội đồng bốc thăm gồm 08 đồng chí (01 Chủ tịch, 03 Phó Chủ tịch và 04 thành viên); Ban kiểm sát gồm 04 đồng chí (01 Trưởng Ban, 03 thành viên). Tham gia Hội đồng và Ban kiểm soát có đại diện UBKT Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh. Hội đồng bốc thăm đã quán triệt Kế hoạch số 27-KH/UBKTTU xác minh tài sản thu nhập của người các nghĩa vụ kê khai là cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2024 và thông qua trình tự thực hiện, chủ trì Hội nghị bốc thăm.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Quang Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đã phát biểu: Theo quy định của Bộ Chính trị và hướng dẫn của UBKT Trung ương về kiểm soát tài sản thu nhập, UBKT Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch, báo cáo xin chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện đúng nguyên tắc, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch. Một điểm khác so với năm 2023, danh sách bốc thăm năm nay có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (trừ các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý) để lựa chọn 02 đồng chí xác minh.

Với tinh thần tự giác, trách nhiệm nêu gương, đồng chí Trần Quang Minh xung phong được xác minh tài sản thu nhập, đề nghị Hội đồng thực hiện bốc thăm trong danh sách Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy thêm 01 đồng chí theo kế hoạch. Đối với Thường trực Huyện ủy Quang Bình, UBKT Tỉnh ủy đã triển khai cuộc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kết hợp kiểm tra việc kê khai tài sản thu nhập đối với các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, do đó không thực hiện bốc thăm.

Ngoài số được bốc thăm lựa chọn tại Hội nghị lần này, còn 02 tổ chức đảng nằm trong kế hoạch kiểm tra của UBKT Tỉnh ủy khi tiến hành kiểm tra sẽ lồng ghép kiểm tra việc kê khai tài sản thu nhập đối với các đồng chí thường trực. Như vậy, sẽ có 34 đồng chí được bốc thăm lựa chọn tại Hội nghị để xác minh và 06 đồng chí thường trực huyện ủy được kiểm tra trong năm 2024, bảo đảm tỷ lệ hơn 10% số cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý được lựa chọn xác minh theo quy định.

Trên cơ sở danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập, Ban kiểm sát tiến hành kiểm tra bảo đảm tính chính xác về danh sách, phiếu bốc thăm và giám sát trực tiếp việc bốc thăm của từng thành viên Hội đồng. Kết quả: Có 34 đồng chí (gồm 02 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 13 đồng chí thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh; 19 đồng chí lãnh đạo đạo sở, ban, ngành thuộc tỉnh) được lựa chọn ngẫu nhiên xác minh tài sản thu nhập bằng hình thức bốc thăm công khai.

Nguyễn Thế Vinh

Cơ quan UBKT Tỉnh ủy Hà Giang


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu