A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBKT Tỉnh ủy Cao Bằng lựa chọn đối tượng xác minh tài sản, thu nhập năm 2024

Sáng ngày 03/4, UBKT Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Hội nghị bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản thu nhập năm 2024. Dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy; lãnh đạo các Phòng Nghiệp vụ, Văn phòng Cơ quan UBKT Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Thanh tra tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đã quán triệt Quyết định số 56-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; Hướng dẫn số 03-HD/UBKTTW, ngày 03/11/2022 của UBKT Trung ương thực hiện một số điều của Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập; Thông báo Kết luận số 263-TB/TU, ngày 20/3/2024 của Thường trực Tỉnh ủy; Kế hoạch số 68-KH/UBKTTU, ngày 26/3/2024 của UBKT Tỉnh ủy xác minh tài sản thu nhập năm 2024 đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và trao đổi, thống nhất phương pháp, cách thức thực hiện bốc thăm.

Theo Kế hoạch năm 2024, tổng số cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy đưa vào danh sách bốc thăm gồm 178 cán bộ đang công tác tại 21 sở, ban, ngành và 8 huyện, thành phố; ngoài ra, danh sách bốc thăm năm 2024 có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy để lựa chọn 03 đồng chí xác minh.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị bốc thăm lựa chọn đối tượng xác minh tài sản năm 2024 được thực hiện đúng nguyên tắc, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch. Kết quả: Có 24 đồng chí (gồm 03 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 12 đồng chí lãnh đạo huyện ủy trực thuộc tỉnh; 9 đồng chí lãnh đạo đạo sở, ban, ngành thuộc tỉnh) được lựa chọn ngẫu nhiên xác minh tài sản thu nhập bằng hình thức bốc thăm công khai.

Ngoài ra,UBKT Tỉnh ủy đã triển khai cuộc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kết hợp kiểm tra việc kê khai tài sản thu nhập đối với các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy Nguyên Bình. Như vậy tổng số cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý được xác minh tài sản thu nhập năm 2024 là 27 đồng chí.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Thảo,Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy yêu cầu sau Hội nghị, UBKT Tỉnh ủy thành lập các Tổ xác minh tài sản thu nhập và tiến hành thực hiện việc xác minh bảo đảm khách quan, dân chủ, đánh giá chính xác, trung thực, đầy đủ, rõ ràng, ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế trong việc thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập của cán bộ; từ đó góp phần nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ trong việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập; thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

  Duy Trị


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu