A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBKT Tỉnh ủy Cà Mau sơ kết công tác kiểm tra, giám sát quý I năm 2024

Chiều 29/3/2024, UBKT Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024. Các đồng chí Lê Minh Ý, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Hồ Xuân Việt, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy;Từ Công Thành và Hồ Văn Chung, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Trong quý I, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh tiếp tục có nhiều thuận lợi,cấp ủy và UBKT các cấp đã xây dựng và trin khai thực hiện khá toàn diện các nhiệm vụ theo chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 đề ra: Cấp ủy các cấp kiểm tra 30 đảng viên, giám sát 270 tổ chức đảng và 99 đảng viên; UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 07 tổ chức đảng và 11 đảng viên (tăng 07 tổ chức và 09 đảng viên so với quý I năm 2023), giám sát 168 tổ chức đảng và 44 đảng viên; giải quyết tố cáo 04 đảng viên. Cấp ủy, UBKT các cấp và chi bộ kỷ luật 90 đảng viên (có08 đảng ủy viên,10 chi ủy viên) bằng các hình thức: Khiển trách 47, cảnh cáo 33, cách chức 01, khai trừ ra khỏi Đảng 09 đảng viên.

Hội nghị có 08 lượt ý kiến thảo luận về những kết quả đạt được, cũng như chỉ ra một số mặt hạn chế, khuyết điểm như: Việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát có nơi còn chậm; số cuộc kiểm tra, giám sát ở một số địa phương giảm so với cùng kỳ; tình hình đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật tăng. Đồng thời cũng đề cập mặt khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, đề nghị cấp trên tổ chức tập huấn, hướng dẫn các nội dung: (1) Việc xác minh tài sản, thu nhập chưa có nhận thức thống nhất, nhiều nơi có cách làm khác nhau, chưa đồng bộ; (2) Theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg, ngày 03/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ, quy định danh mục bí mật nhà nước về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng ở Trung ương và cấp tỉnh, không quy định ở cấp huyện, dẫn đến thực hiện xác định danh mục bí mật về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng ở cấp huyện còn khó khăn, lúng túng; (3) Cần sớm ban hành Quy chế làm việc mẫu của UBKT các cấp

Đồng chí Lê Minh Ý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy giải đáp các ý kiến đặt ra và đề nghị UBKT các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy bám sát các nhiệm vụ trọng tâm vừa được triển khai tại Hội nghị, cụ thể hóa thực hiện kịp thời; trong đó chủ động tham mưu cấp ủy triển khai các quy định, kế hoạch về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, nhất là Quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán;tập trung triển khai, thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 bảo đảm tiến độ, tránh dồn vào dịp cuối năm; trong quá trình kiểm tra, giám sát cần gắn thêm nội dung kiểm tra, giám sát việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo kết luận kiểm tra, giám sát trước đó; tăng cường hơn trong công tác nắm tình hình và chủ động giải quyết dứt điểm những vấn đề mới phát sinh ngay từ cơ sở, nhất là tăng cường công tác tiếp đảng viên, công dân và giải quyết tố cáo, khiếu nại chặt chẽ, khách quan, đạt yêu cầu.

Khánh Hưng


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu