A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBKT Tỉnh ủy Bắc Kạn giao ban công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng quý I; triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024

Chiều ngày 02/4, UBKT Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I; triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024 tại huyện Na Rì. Đồng chí Lê Dược Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; đồng chí Vi Văn Nghĩa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy đồng chí Nông Văn Nguyên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Na Rì chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị Hội nghị.

Trong quý I/2024, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm thực hiện. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, xác minh tài sản, thu nhập của cấp ủy, UBKT được thực hiện nghiêm, nền nếp và cơ bản toàn diện nhiệm vụ theo kế hoạch quy định của Điều lệ Đảng. Công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư được chú trọng, hạn chế tình trạng đơn thư tồn đọng kéo dài, vượt cấp. Việc thi hành kỷ luật của Đảng thực hiện đúng quy định, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Công tác nắm tình hình cơ sở, dư luận quần chúng được thực hiện thường xuyên nhằm phát hiện sớm các sai phạm của tổ chức đảng, đảng viên để kịp thời chấn chỉnh, góp phần đảm bảo ổn định tình hình chính trị địa phương.

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, cấp ủy các cấp kiểm tra đối với 06 tổ chức đảng và 23 đảng viên; chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 đảng viên. Giám sát chuyên đề 06 tổ chức đảng và 14 đảng viên. UBKT các cấp đang tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 tổ chức đảng và 03 đảng viên. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 13 tổ chức đảng; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ thi hành kỷ luật đảng đối với 05 tổ chức đảng; kiểm tra việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đối với 06 tổ chức đảng. Giám sát đối với 02 tổ chức đảng và 03 đảng viên...

Hội nghị đã tiến hành thảo luận, trao đổi, giải đáp những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong quý I năm 2024.

Đồng chí Lê Dược Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Dược Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát quý I năm 2024. Đề nghị trong thời gian tới các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp cần tập trung thực hiện tốt các nội dung như làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy để phổ biến, tuyên truyền các quy định, hướng dẫn của Trung ương, UBKT Trung ương, Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, kịp thời cung cấp thông tin sau các kỳ họp của UBKT. Chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao. Thực hiện tốt việc giám sát thường xuyên đối với các tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên. Chủ động nắm địa bàn, kịp thời phát hiện, đề xuất kiểm tra khi tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Xử lý kịp thời, đúng quy định đơn thư tố cáo, khiếu nại, phản ánh của đảng viên và công dân. Chủ động xem xét, giải quyết các vụ việc bức xúc mới phát sinh tại địa phương, đơn vị; tăng cường sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của UBKT cấp trên đối với cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT cấp dưới về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Phối hợp với ban tổ chức cấp ủy cùng cấp tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý Ngành Kiểm tra Đảng giai đoạn 2024 - 2025; Cơ quan UBKT Tỉnh ủy triển khai thực hiện Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức, sắp xếp lại bộ máy các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy theo Quy định số 137-QĐ/TW, ngày 01/12/2023 của Ban Bí thư Trung ương./.

 

Nguyễn Văn Mạnh

Ủy viên UBKT Tỉnh ủy Bắc Kạn

 


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu