A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBKT Quận ủy Ngô Quyền (Hải Phòng) tham mưu nhiều giải pháp đổi mới công tác kiểm tra, giám sát

Đảng bộ Quận Ngô Quyền có số lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đông, gồm 78 chi, đảng bộ cơ sở, với 12.139 đảng viên. Năm 2023, Quận ủy triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm như: Sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết giữa nhiệm kỳ Đại hội; tập trung giải phòng mặt bằng các dự án trọng điểm; chuyển Trung tâm hành chính quận về trụ sở mới, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới đồng bộ các mặt công tác công tác, trong đó có công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Với tinh thần nghiêm túc, quyết liệt, sáng tạo, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Quận ủy Ngô Quyền đã tham mưu đưa ra nhiều giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, cụ thể trên các nội dung sau:

Thứ nhất, UBKT Quận ủy đã tham gia xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 toàn diện, bao quát trên các mặt công tác, tập trung phục vụ các nhiệm vụ trọng tâm của Quận. Trên cơ sở tổng hợp đề xuất của các cơ quan, đơn vị; UBKT Quận ủy đã làm tốt vai trò là đầu mối điều hòa tổng thể chung chương trình kiểm tra, giám sát toàn quận; tránh chồng chéo về nội dung, thời gian và đối tượng giữa kiểm tra của Đảng, giám sát của HĐND, MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội và Thanh tra quận. Kịp thời điều chỉnh, bổ sung tăng đối tượng kiểm tra phù hợp thực tế. Thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với cán bộ diện Quận ủy quản lý gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Qua đó đã giúp các tổ chức đảng, đảng viên có bước chuẩn bị, tự kiểm tra, đánh giá kết quả, ưu nhược điểm trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Thứ hai, UBKT Quận ủy chủ trì các nội dung đổi mới hoạt động trong công tác kiểm tra, giám sát. Cụ thể: Hệ thống lại 5 quy trình theo Quyết định 89-QĐ/TW của Ban Bí thư; xây dựng lưu đồ và 259 biểu mẫu của cấp ủy thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng theo Quyết định 1012- QĐ/TU của Ban Thường Thành uỷ Hải Phòng; ban hành cuốn Sổ tay hỏi đáp nhằm tháo gỡ các tình huống khó khăn trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Kịp thời tổ chức Hội nghị cấp quận thảo luận, trao đổi phương pháp, kỹ năng, hướng dẫn đội ngũ cán bộ kiểm tra chuyên sâu về nghiệp vụ, thực hiện đúng quy trình, quy định của Đảng đồng thời có biện pháp kiểm tra, giám sát sâu sát, phòng ngừa, ngăn chặn những vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên từ quận tới cơ sở. 

Thứ ba, UBKT đã tham mưu cho Ban Thường vụ Quận ủy triển khai đồng bộ giữa kiểm tra và giám sát theo phương châm “giám sát mở rộng”, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”. Chú trọng kiểm tra, giám sát chuyên đề trong lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực về công tác quản lý đất đai; quản lý đô thị, xây dựng, kiến trúc; quản lý kinh tế, thu ngân sách; công tác cán bộ; thu chi trong giáo dục; kết quả thực hiện 02 Nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Quận uỷ về công tác xây dựng Đảng và công tác thu ngân sách nhà nước; việc thực hiện Kết luận 21-KL/TW, Nghị quyết Trung ương 4 - khoá XIII; việc thực hiện Kết luận 34-KL/TW về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát đến năm 2030. Giám sát thường xuyên các đồng chí Ủy viên Quận uỷ trong chỉ đạo xây dựng Đề án phát triển kinh tế, Đề án phát triển giáo dục quận Ngô Quyền... Kết quả năm 2023, Ban Thường vụ Quận ủy đã kiểm tra, giám sát đối với 24 tổ chức đảng, 13 đảng viên là cấp uỷ viên các cấp. Sau kiểm tra đã kết luận chỉ rõ hạn chế, giải pháp khắc phục, định hướng cho tổ chức đảng và đảng viên.

Thứ tư, UBKT Quận ủy thực hiện tốt công tác phối hợp tham mưu thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối cán bộ phục vụ điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; giải quyết kịp thời đơn thư theo thẩm quyền không để đơn thư kéo dài, tồn đọng, gây bức xúc cho tổ chức và cá nhân. Phối hợp với UBKT Đảng ủy Công an Thành phố kiểm tra, giám sát các chi bộ và Đảng ủy công an Quận; phối hợp với UBKT Đảng ủy Quân sự Thành phố tham mưu cho cấp ủy kiểm tra công tác quốc phòng quân sự địa phương. Phối hợp với các cơ quan tư pháp như Công an, Tòa án, Viện kiểm sát Thành phố, Quận để kịp thời đình chỉ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt đảng và thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm. UBKT đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ quản lý; giải quyết tố cáo đối với 1 tổ chức đảng; thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng đối với 1 đảng viên vi phạm; hướng dẫn cấp ủy cơ sở kỷ luật 8 đảng viên; xử lý 31 đơn theo thẩm quyền. Kiểm tra 9 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và công tác tài chính, kiểm tra 1.737 đảng viên về nộp đảng phí; giám sát chuyên đề 4 tổ chức đảng và đảng viên là cấp ủy viên. Ban hành 15 Quyết định, kế hoạch kiểm soát tài sản, thu nhập đối với 15 cán bộ thuộc diện Quận ủy quản lý…

Nhờ làm tốt công tác tham mưu nên công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Quận ủy Ngô Quyền đã đi vào nền nếp, chất lượng, hiệu quả; phục vụ tích cực các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, ổn định tình hình, xây dựng nội bộ Đảng đoàn kết, phát huy trách nhiệm của tổ chức và cá nhân, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; góp phần thúc đẩy thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị của quận trong năm 2023; kinh tế - xã hội có sự phát triển mạnh mẽ. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 1.757 tỷ đồng, bằng 142% dự toán thành phố giao; hoàn thành giải phóng mặt bằng với tổng diện tích tăng gấp 5 lần năm 2022. Quận đã đưa vào sử dụng Trung tâm điều hành đô thị thông minh IOC với 1.400 trường thông tin; triển khai đồng loạt 16 tuyến đường kiểu mẫu; mô hình công an phường kiểu mẫu; kết nạp 260 đảng viên, 3 chủ doanh nghiệp vào Đảng; phát triển 5 tổ chức cơ sở đảng theo Nghị quyết 28- NQ/TU  đạt 125% chỉ tiêu thành phố giao…

Phương Thúy


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu