A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBKT Huyện ủy Lạc Sơn chủ động tham mưu giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm

Nhận thức sâu sắc về vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, những năm qua, UBKT Huyện ủy Lạc Sơn (Hòa Bình) đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng mà trọng tâm là kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, nhằm ngăn chặn kịp thời những vi phạm từ khi mới manh nha, không để vi phạm nhỏ trở thành vi phạm lớn, vi phạm của cá nhân trở thành vi phạm của tập thể. Từ đó, tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân của từng hành vi vi phạm để xem xét, xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, UBKT Huyện ủy và cơ sở tham mưu cho cấp ủy các cấp tổ chức kiểm tra 174 tổ chức đảng, 149 đảng viên; giám sát 101 tổ chức đảng, 109 đảng viên; thi hành kỷ luật 02 tổ chức đảng (cảnh cáo 01 tổ chức, khiển trách 01 tổ chức), thi hành kỷ luật 37 đảng viên (trong đó: Khai trừ 09, cách chức 01, cảnh cáo 03, khiển trách 24 đồng chí); đề nghị thi hành kỷ luật 01 đảng viên là cấp ủy huyện. Đồng thời, UBKT Huyện ủy và cơ sở kiểm tra 64 tổ chức đảng cấp dưới về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và tài chính đảng; kiểm tra tài chính đảng cấp ủy cùng cấp 16 cuộc; giám sát chuyên đề 105 tổ chức đảng, 86 đảng viên; qua giám sát chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 03 tổ chức đảng, 03 đảng viên. Thi hành kỷ luật 50 đảng viên (trong đó: Khai trừ 06 đảng viên, cảnh cáo 04 đảng viên, khiển trách 40 đảng viên).

Đặc biệt, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy và UBKT từ huyện đến cơ sở đã nắm bắt thông tin qua các kênh thông tin báo chí, đơn thư phản ánh, tố cáo, dư luận xã hội, qua giám sát và kết hợp với công tác thường xuyên nắm tình hình địa bàn, lĩnh vực để kịp thời phát hiện, xác định và tham mưu quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, kết quả: Cấp ủy huyện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 02 tổ chức đảng, 07 đảng viên; qua kiểm tra kết luận có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật và đã thi hành kỷ luật 02 tổ chức đảng (khiển trách 01, cảnh cáo 01 tổ chức) và 07 đảng viên (khai trừ 06, cảnh cáo 01 đảng viên). UBKT Huyện ủy và cơ sở kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 13 tổ chức đảng, 107 đảng viên; qua kiểm tra kết luận có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật và đã thi hành kỷ luật 80 đảng viên. Có thể kể đến như:

Cuối năm 2022, sau khi nhận được đơn phản ánh của công dân, UBKT Huyện ủy đã nắm tình hình, tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ xã Xuất Hoá, nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025 và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Bùi Văn Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Đặng Thị Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã và đồng chí Bùi Văn Dén, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND xã về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tài chính - ngân sách, đất đai, công tác quy hoạch cán bộ, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Qua kiểm tra, Ban Thường vụ Huyện ủy kết luận: Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ xã Xuất Hoá đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để cán bộ, đảng viên trong cơ quan vi phạm pháp luật, gây dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương. Đồng thời, kết luận cá nhân các đồng chí Bùi Văn Hạnh, Đặng Thị Sơn, Bùi Văn Dén thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, về nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; buông lỏng lãnh đạo, quản lý; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận xấu, bức xúc trong xã hội; làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền và cá nhân các đồng chí. Ban Thường vụ Huyện ủy đã thi hành kỷ luật tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ xã Xuất Hoá nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 bằng hình thức Cảnh cáo; thi hành kỷ luật các đồng chí Bùi Văn Hạnh, Đặng Thị Sơn, Bùi Văn Dén bằng hình thức Khai trừ.

Cùng vụ việc trên, UBKT Huyện ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Bùi Văn Hảo, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Xuất Hoá nhiệm kỳ 2015-2020 bằng hình thức Khai trừ; xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật đồng chí Quách Công Vinh, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Phú, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Xuất Hoá nhiệm kỳ 2016-2021 bằng hình thức Khai trừ.

Cũng qua nắm bắt thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, đầu năm 2023, UBKT Huyện ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tập thể Chi bộ Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Sơn về việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác quản lý nhà nước về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với cá nhân các đồng chí trong Chi bộ Hạt Kiểm lâm huyện: Nguyễn Sỹ Bình, Bí thư Chi bộ, Hạt trưởng; Trần Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hạt trưởng; Bùi Tuấn Long, Chi ủy viên, cán bộ Thanh tra pháp chế và đồng chí Giang Văn Hùng, đảng viên, lái xe về việc chấp hành quy chế làm việc, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Qua kiểm tra, Ban Thường vụ Huyện ủy kết luận tập thể Chi bộ Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Sơn và đồng chí Nguyễn Sỹ Bình thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để cán bộ, đảng viên trong cơ quan vi phạm pháp luật, gây dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và đơn vị; kết luận các đồng chí Trần Ngọc Tuấn, Bùi Tuấn Long và Giang Văn Hùng thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu, bức xúc trong xã hội, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền, địa phương và cá nhân các đồng chí. Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định thi hành kỷ luật tập thể Chi bộ Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Sơn hình thức Khiển trách, thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Sỹ Bình hình thức Cảnh cáo và thi hành kỷ luật các đồng chí Trần Ngọc Tuấn, Bùi Tuấn Long và đồng chí Giang Văn Hùng bằng hình thức Khai trừ.

Qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đã giúp cho tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra nhận thức rõ vi phạm, khuyết điểm để khắc phục, sửa chữa; kịp thời xử lý nghiêm minh các vi phạm theo quy định của Đảng. Từ đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật của tổ chức đảng và đảng viên, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện; đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoa” trong nội bộ; xây dựng Đảng bộ huyện Lạc Sơn ngày càng trong sạch, vững mạnh; đồng thời góp phần củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, và góp phần tích cực trong thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lạc Sơn lần thứ XXVII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025./.

Bùi Văn Vũ

Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu