A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBKT Huyện ủy Đà Bắc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác quản lý đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản

Trong những năm qua, công tác quản lý đất đai, quản lý các hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản luôn là chủ đề “nóng” được dư luận xã hội và người dân quan tâm. Một phần vì các hoạt động này tác động, gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân, một phần cũng vì trong lĩnh vực này thường hay có nguy cơ cao xảy ra các hành vi tham nhũng, tiêu cực của một số cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Nhận thức rõ tác động, ảnh hưởng, hệ lụy nghiêm trọng từ vấn đề này đem lại, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 trở lại đây, UBKT Huyện ủy Đà Bắc (tỉnh Hòa Bình) đã tích cực, chủ động tham mưu giúp cấp ủy tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý nhà nước về đất đai và khoáng sản trên địa bàn huyện, trong đó tập trung chủ yếu vào công tác quản lý, sử dụng đất đai; hoạt động cấp Giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; giao đất, cho thuê đất; hoạt động khai thác, chế biến, kinh doanh, vận chuyển khoáng sản,…

Cấp ủy và UBKT các cấp đã kiểm tra 186 tổ chức đảng và 139 đảng viên, trong đó có 52 đồng chí là cấp ủy viên các cấp; giám sát 79 tổ chức đảng và 128 đảng viên, trong đó có 75 đồng chí là cấp ủy viên các cấp, qua giám sát đã phát hiện, tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 tổ chức đảng, 06 đảng viên (hiện tại đang tiếp tục tiến hành triển khai các bước theo quy trình). Kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 02 tổ chức đảng và 15 đảng viên; qua kiểm tra, kết luận 02/02 tổ chức đảng và 13/15 đảng viên có vi phạm, trong đó vi phạm đến mức xem xét thi hành kỷ luật là 8/13 đảng viên, đã thi hành kỷ luật theo thẩm quyền. Có thể kể đến một vài vụ việc điển hình như:

Cuối năm 2022, qua nắm thông tin phản ánh từ dư luận, báo chí về tình hình khai thác cát, sỏi trái phép tại xóm Nhạp, xã Đồng Chum, sau khi xem xét, nghiên cứu, UBKT Huyện ủy Đà Bắc đã ban hành Quyết định số 110-QĐ/UBKTHU, ngày 20/7/2023 về việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và cá nhân 05 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đồng Chum, nhiệm kỳ 2020-2025. Qua kiểm tra, cho thấy thông tin phản ánh là đúng, hoạt động khai thác cát, sỏi lòng suối đã diễn ra lén lút, nhỏ lẻ từ đầu năm 2022, gồm các cá nhân, hộ gia đình tại xóm Nhạp với 04 vị trí, tổng khối lượng tập kết là 665,4 m3 cát, sỏi hỗn hợp cát, sỏi, bùn, tạp chất. Tuy nhiên chỉ khi báo chí phản ánh, cơ quan cấp trên phát hiện, chỉ đạo, chính quyền nơi đây mới tiến hành phối hợp xử phạt vi phạm hành chính. Sau khi xem xét, UBKT Huyện ủy kết luận tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đồng Chum, nhiệm kỳ 2020-2025 chưa sâu sát nắm tình hình cơ sở, thiếu kiểm tra, giám sát thường xuyên, dẫn tới không phát hiện và áp dụng các biện pháp ngăn chặn kịp thời, để xảy ra tình trạng tổ chức, cá nhân lén lút khai thác cát, sỏi từ lòng suối trái phép trên địa bàn. Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm với vai trò là người đứng đầu cơ quan chính quyền trực tiếp quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn xã nhưng thiếu tổ chức kiểm tra thường xuyên, liên tục về quản lý tài nguyên, khoáng sản để có biện pháp ngăn chặn kịp thời; chưa cương quyết chỉ đạo xử lý vi phạm triệt để dừng hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép. 04/05 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đồng Chum, nhiệm kỳ 2020-2025 chịu trách nhiệm liên quan theo phân công nhiệm vụ được giao tại Quy chế làm việc của cấp ủy, không kịp thời phát hiện và áp dụng các biện pháp ngăn chặn kịp thời, để xảy ra tình trạng tổ chức, cá nhân khai thác cát, sỏi từ lòng suối trái phép trên địa bàn. UBKT Huyện ủy đã thi hành kỷ luật khiển trách đối với đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đồng Chum; kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và cá nhân 04/05 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đồng Chum, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong năm 2023, UBKT Huyện ủy cũng đã ban hành Quyết định số 108-QĐ/UBKTHU, ngày 28/6/2023 giám sát đối với Chi bộ, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đà Bắc các nhiệm kỳ từ năm 2017 đến năm 2023. Qua giám sát, kết luận việc triển khai, thực hiện một số chỉ thị, nghị quyết, kết luận, nhiệm vụ của cấp ủy cấp trên tới cán bộ, đảng viên chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao; chất lượng nội dung, hình thức sinh hoạt Chi bộ chưa được đổi mới, chưa tổ chức sinh hoạt chuyên đề để có giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ và đảng viên; chưa thực hiện điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc, quyết định phân công nhiệm vụ đảng viên của chi bộ khi có sự thay đổi về nhân sự và quyết định phân công nhiệm vụ của cơ quan cấp trên; việc phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai với các cơ quan liên quan chưa được chặt chẽ, kịp thời; công tác cập nhật chỉnh lý biến động đất đai, lập sổ mục kê theo dõi, chỉnh lý bản đồ chưa kịp thời. Chi bộ đã thiếu kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với cán bộ, đảng viên được giao phụ trách thực hiện nhiệm vụ dẫn đến tình trạng chậm giải quyết thủ tục hành chính về hồ sơ đăng ký đất đai chiếm gần 40% tổng số hồ sơ tiếp nhận, cá biệt có nhiều hồ sơ khi trả kết quả chậm hơn quy định từ 03 đến 08 tháng bao gồm cả hồ sơ hoàn thành và hồ sơ không đủ điều kiện được trả lại, gây bức xúc trong nhân dân; có dấu hiệu thực hiện sai trong việc phối hợp thực hiện công tác thống kê, kiểm kê, thẩm định, xác minh, xác nhận nguồn gốc đất, niêm yết công khai, chuyển đổi mục đích sử dụng đất gắn với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong việc giải quyết các thủ tục Đăng ký đất đai của cá nhân, hộ gia đình. Hiện nay, UBKT Huyện ủy đang tiếp tục tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm để xem xét xử lý theo quy định.

Cũng trong năm 2023, UBKT Huyện ủy đã tham mưu cấp ủy tiến hành rà soát việc chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước trong công tác quản lý đất đai thực hiện các dự án phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2022 trên địa bàn huyện. Qua rà soát, phát hiện còn nhiều tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện như: Việc xây dựng kế hoạch sử dụng đất hằng năm của huyện còn chưa kịp thời, chậm so với quy định. Việc công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, điều chỉnh còn chậm, muộn. Kết quả triển khai các công trình, dự án đạt tỷ lệ thấp, nhiều công trình, dự án không phù hợp với tình hình thực tế, tính khả thi không cao dẫn đến phải loại bỏ. Kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với một số loại đất không đạt chỉ tiêu đề ra. Công tác đo đạc địa chính vẫn còn nhiều sai sót, chưa đồng nhất với bản đồ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gây khó khăn trong công tác quản lý. Khi thực hiện các dự án đầu tư công, người dân có thực hiện việc “hiến đất” để làm hạ tầng, tuy nhiên tại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân chưa được điều chỉnh thay đổi hiện trạng kịp thời theo quy định,... UBKT Huyện ủy đã kịp thời tham mưu cấp ủy huyện ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, tổ chức liên quan kiểm điểm rút kinh nghiệm, lên kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế, thiếu sót cũng như đề ra nhiệm vụ giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

Có thể thấy, với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy huyện cùng tinh thần nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ, công chức UBKT Huyện ủy Đà Bắc, công tác quản lý nhà nước về đất đai và khoáng sản trên địa bàn huyện bước đầu có sự thay đổi. Trước hết là trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, là “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, mọi hành vi vi phạm đều xem xét xử lý nghiêm minh, kịp thời. Qua đó, góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giúp phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực.

Xa Văn Xuyên

 Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Đà Bắc


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu