A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả Kỳ họp thứ 31 của UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị

Ngày 27/3/2024, UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị (khoá XVII) đã tổ chức Kỳ họp lần thứ 31. Đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung sau:

1. Xem xét, thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh và các đồng chí có liên quan, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: Đảng ủy xã Vĩnh Chấp nhiệm kỳ 2000-2005 và nhiệm kỳ 2015-2020 có một số khuyết điểm, vi phạm trong thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy về công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn xã, các đồng chí có liên quan gồm: Nguyễn Văn Lương, nguyên Phó Bí thư Đảng uỷ xã, nguyên Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2001-2006; Hoàng Văn Xuân, nguyên Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2001-2006, nguyên Phó Bí thư Đảng uỷ xã, nguyên Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021; Lê Văn Thuận, đảng viên, công chức địa chính-nông nghiệp-xây dựng-môi trường của UBND xã Vĩnh Chấp đã có các vi phạm, khuyết điểm trong chỉ đạo, quản lý, điều hành và thực hiện việc xét duyệt, đề nghị giao đất không đúng quy định pháp luật về đất đai.

Xét tính chất, nội dung, mức độ, hậu quả, nguyên nhân, hoàn cảnh vi phạm; căn cứ Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 27/8/2021 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng các hình thức: Khiển trách đối với Đảng ủy xã Vĩnh Chấp nhiệm kỳ 2015-2020; cảnh cáo các đồng chí Hoàng Văn Xuân, Lê Văn Thuận.

Ngoài ra, Đảng uỷ xã Vĩnh Chấp nhiệm kỳ 2000-2005 và đồng chí Nguyễn Văn Lương có các vi phạm, khuyết điểm đến mức xử lý kỷ luật cảnh cáo; tuy nhiên, căn cứ Quy định số 69-QĐ/TW đã hết thời hiệu kỷ luật nên UBKT Tỉnh ủy không xử lý kỷ luật.

2. Xem xét, kết quả giám sát việc lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về triển khai các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, Chương trình hành động số 21-Ctr/TU, ngày 17/8/2021 của Tỉnh uỷ Quảng Trị thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII; việc kê khai tài sản, thu nhập đối với Đảng uỷ và các đồng chí lãnh đạo Sở Giao thông vận tải, UBKT Tỉnh uỷ nhận thấy:

Bên cạnh những ưu điểm là cơ bản, Đảng uỷ Sở Giao thông vận tải và các đồng chí lãnh đạo sở còn có một số khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Chương trình hành động số 21 của Tỉnh ủy và kê khai tài sản, thu nhập như: Chưa ban hành kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình hành động số 21 của Tỉnh ủy. Tiến độ thực hiện các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh trong nhiệm kỳ chậm so với yêu cầu đề ra; trong đó, có dự án dang dở không tiếp tục triển khai; công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn, vướng mắc; một số dự án chưa hoàn thành việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đất rừng; công tác thẩm định, quản lý hồ sơ của các dự án đầu tư về giao thông trọng điểm do sở làm chủ đầu tư còn một số thiếu sót; việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập chậm niêm yết bản kê khai, chưa lập sổ theo dõi kê khai, giao, nhận bản kê khai theo quy định; việc cập nhật, rà soát một số loại tài sản, thu nhập và thông tin về một số loại tài sản, thu nhập chưa đầy đủ.

UBKT Tỉnh ủy yêu cầu, Đảng ủy Sở Giao thông vận tải và các đồng chí được giám sát tiếp tục phát huy ưu điểm, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo kiểm điểm rút kinh nghiệm, khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra, báo cáo kết quả về UBKT Tỉnh ủy; đồng thời, kiến nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ kê khai các dự án, công trình giao thông trọng điểm, sớm đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả công trình./.

L.Đ


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu