A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả Kỳ họp thứ 30 và 31 của UBKT Tỉnh ủy Đồng Nai

Vừa qua, UBKT Tỉnh ủy Đồng Nai đã họp Kỳ 30 và 31. Đồng chí Huỳnh Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì Kỳ họp để thông qua các vụ việc theo thẩm quyền, cụ thể như sau:

Thông qua kết quả giải quyết tố cáo đối với đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai: UBKT Tỉnh ủy kết luận nội dung tố cáo đối với đồng chí Đỗ Minh Tuấn là đúng một phần. Qua đó, đề nghị đồng chí Đỗ Minh Tuấn rút kinh nghiệm và đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Cao su tăng cường quán triệt trách nhiệm của đảng viên đi nước ngoài và sử dụng mạng xã hội bảo đảm đúng quy định.

Thông qua kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Sở Y tế: UBKT Tỉnh ủy kết luận tổ chức đảng nêu trên và một số tổ chức, cá nhân có liên quan, có vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy chế làm việc, thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid 19…UBKT Tỉnh ủy đề nghị các tổ chức đảng có thẩm quyền tổ chức kiểm điểm trách nhiệm về những thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng được kiểm tra và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo Thông báo kết luận kiểm tra của UBKT Tỉnh ủy.

Thông qua kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Cửu và các đồng chí: Nguyễn Văn Thuộc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Quang Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Cao Tài, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện: Qua giám sát, UBKT Tỉnh ủy chỉ ra một số thiếu sót, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ, công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng và tài nguyên, khoáng sản để Ban Thường vụ Huyện ủy rút kinh nghiệm và kiểm điểm trách nhiệm đối với một số cá nhân có liên quan để xảy ra vi phạm về xây dựng và đất đai trên địa bàn./.

Phương Thúy


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu