A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả Kỳ họp thứ 24 của UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình

Ngày 3/11, UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình đã tổ chức Kỳ họp thứ 24. Đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì Kỳ họp.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 24 của UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình.

Tại Kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

1. Xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Đinh Thanh Quang, Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc phụ trách Ban quản lý Rừng phòng hộ Đồng Hới và ven biển tỉnh Quảng Bình, nguyên Giám đốc Ban quản lý Rừng phòng hộ thành phố Đồng Hới, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy:

Trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc Ban quản lý Rừng phòng hộ thành phố Đồng Hới, đồng chí Đinh Thanh Quang đã thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý đất lâm nghiệp, để xảy ra một số trường hợp chiếm đất lâm nghiệp được Nhà nước giao quản lý. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, UBKT Tỉnh ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Đinh Thanh Quang.

2. Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy Sở Y tế trong việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy, trong đó tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các dự án, gói thầu mua sắm tài sản, trang thiết bị do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế thực hiện, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy:

Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy Sở Y tế có khuyết điểm, vi phạm trong xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy, thiếu thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ để một số cán bộ, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm trong thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị trường học và thiết bị y tế. Trách nhiệm đối với những khuyết điểm, vi phạm nêu trên thuộc về Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020, Đảng ủy Sở Y tế nhiệm kỳ 2010-2015 và một số cán bộ, đảng viên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế. Liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm trên còn có trách nhiệm của một số cán bộ, đảng viên khác. Những khuyết điểm, vi phạm của Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy Sở Y tế và các cá nhân có liên quan cần phải kiểm điểm, xem xét trách nhiệm theo quy định.

3. Xem xét kết quả giám sát việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc đối với Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh; Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và công tác xây dựng Đảng đối với Đảng ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy:

Bên cạnh những ưu điểm, các tổ chức đảng, đảng viên được giám sát còn có một số hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. UBKT Tỉnh ủy yêu cầu các tổ chức đảng, đảng viên được giám sát nghiêm túc rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra; báo cáo kết quả về UBKT Tỉnh ủy.

4. Xem xét kết quả kiểm tra tài chính Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; kiểm tra việc kê khai tài sản, thu nhập đối với đồng chí Bí thư và các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy:

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và các đảng viên được kiểm tra có một số hạn chế, khuyết điểm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quản lý, sử dụng tài chính; trong việc thực hiện kê khai, tài sản thu nhập. UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy Khối các cơ tỉnh và các đảng viên được kiểm tra nghiêm túc rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra, báo cáo kết quả về UBKT Tỉnh ủy.

5. Cũng tại Kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy đã thông qua một số nội dung quan trọng khác./.

L.Đ


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu