A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả Kỳ họp thứ 22 của UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Ngày 13/11/2023, UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Kỳ họp lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối chủ trì Kỳ họp. Cùng tham dự có các đồng chí thành viên UBKT; thành viên các Đoàn Kiểm tra, giám sát số 55, 63, 66 của UBKT Đảng ủy Khối.

Tại Kỳ họp, UBKT Đảng ủy Khối đã xem xét, cho ý kiến các nội dung sau:

1. Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương, UBKT Đảng ủy Khối nhận thấy: Khuyết điểm, vi phạm của đảng viên đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. UBKT Đảng ủy Khối yêu cầu Đoàn Kiểm tra số 55 tiếp thu ý kiến của các đồng chí thành viên UBKT, hoàn thiện văn bản, tiến hành công bố Thông báo kết luận theo quy định. UBKT Đảng ủy Khối thống nhất giao Đoàn Kiểm tra số 55 thực hiện quy trình xem xét thi hành kỷ luật đảng viên thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương, báo cáo UBKT Đảng ủy Khối tại Kỳ họp lần thứ 23.

2. Xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đối với Ban Thường vụ, UBKT Đảng ủy, kiểm tra tài chính đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam; UBKT Đảng ủy Khối nhận thấy: Bên cạnh những ưu điểm, Ban Thường vụ, UBKT Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam còn một số hạn chế, khuyết điểm cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện. UBKT Đảng ủy Khối yêu cầu Ban Thường vụ, UBKT Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam nghiêm túc rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra, báo cáo kết quả về UBKT Đảng ủy Khối.

3. Xem xét kết quả giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, UBKT Đảng ủy Khối nhận thấy: Bên cạnh những ưu điểm, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp còn có một số hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung giám sát chuyên đề. UBKT Đảng ủy Khối yêu cầu Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp nghiêm túc rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra, báo cáo kết quả về UBKT Đảng ủy Khối.

4. Tại kỳ họp này, thành viên UBKT Đảng ủy Khối đã thảo luận, góp ý dự thảo Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối, UBKT Đảng ủy Khối năm 2024./.

UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu