A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả Kỳ họp thứ 19 của UBKT Tỉnh ủy An Giang

Ngày 19/10/2023, UBKT Tỉnh ủy An Giang đã tiến hành Kỳ họp thứ 19. Đồng chí Võ Minh Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì Kỳ họp.

Tại Kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung như sau:

I- Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển và đồng chí Nguyễn Huỳnh Quốc Bảo, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh An Giang

1. Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh An Giang

UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2020-2025 đã vi phạm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ trong thực hiện công tác xây dựng Đảng, phát sinh nhiều đơn thư phản ánh, tố cáo, có dấu hiệu mất đoàn kết nội bộ.

Những vi phạm của Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2020-2025 làm giảm uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật: Khiển trách Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Đồng chí Nguyễn Huỳnh Quốc Bảo, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh An Giang

UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: Với vai trò, trách nhiệm là người đứng đầu, đồng chí Nguyễn Huỳnh Quốc Bảo chịu trách nhiệm chính đối với những vi phạm của Chi bộ; thiếu trách nhiệm, vi phạm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng, phát sinh nhiều đơn thư phản ánh, tố cáo, có dấu hiệu mất đoàn kết nội bộ. Đồng chí đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Những vi phạm của đồng chí là nghiêm trọng, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật: Cảnh cáo đồng chí Nguyễn Huỳnh Quốc Bảo, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh An Giang.

II- Xem xét đề nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Tân Châu về thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Văn Phước, Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân An, thị xã Tân Châu

UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: Với vai trò, trách nhiệm là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân An, đồng chí Nguyễn Văn Phước đã vi phạm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ trong thực hiện công trình đầu tư; quản lý, sử dụng tài chính; lãnh đạo, quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn xã Tân An. Đồng chí đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Những vi phạm của đồng chí là nghiêm trọng, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang xem xét, thi hành kỷ luật đồng Nguyễn Văn Phước theo quy định.

III- Xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Thị ủy và UBKT Thị ủy Tịnh Biên

UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: Bên cạnh những ưu điểm, Ban Thường vụ Thị ủy và UBKT Thị ủy Tịnh Biên còn có một số hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Thị ủy và UBKT Thị ủy Tịnh Biên tiếp tục phát huy ưu điểm, rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

IV- Cũng tại Kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy An Giang đã xem xét và quyết định một số nội dung quan trọng khác.

UBKT TỈNH ỦY AN GIANG


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu