A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả Kỳ họp thứ 17 của UBKT Tỉnh ủy Bắc Kạn

Sáng 29/5, UBKT Tỉnh ủy Bắc Kạn đã họp Kỳ thứ 17. Đồng chí Lê Dược Trung, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp nàyUBKT Tỉnh ủy xem xét, thảo luận và kết luận một số nội dung về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng theo thẩm quyền, như sau:

 1. Xem xét kết quả xác minh tài sản, thu nhập đối với 27 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý công tác tại 11 cơ quan, đơn vị tổ chức đảng: Sở Khoa học và Công nghệ; Trường Chính trị tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; huyện Pác Nặm; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; thành phố Bắc Kạn; Hội Nông dân; huyện Chợ Đồn; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng.

Quang cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: Bên cạnh những kết quả đạt được, các đảng viên được xác minh tài sản, thu nhập thực hiện và chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập; nghiêm túc thực hiện quyết định, kế hoạch của UBKT Tỉnh ủy; cung cấp tài liệu, báo cáo và giải trình biến động các loại tài sản, thu nhập; việc kê khai thông tin cơ bản đầy đủ, rõ ràng. Tuy nhiên, bản kê khai tài sản, thu nhập của một số đồng chí còn sai sót, nhầm lẫn về việc kê khai thông tin của tài sản, thu nhập chưa đúng hướng dẫn...

UBKT Tỉnh ủy yêu cầu các tổ chức đảng quản lý đảng viên tiếp tục tăng cường quán triệt, tuyên truyền các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng và kê khai tài sản, thu nhập. Đối với các đảng viên được xác minh tài sản, thu nhập cầu phát huy ưu điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm và khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong lần kê khai tài sản, thu nhập kế tiếp; tiếp tục nghiên cứu và thực hiện hiệu quả các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

2. Cũng tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, triển khai một số nội dung khác./.

                                                                                             Nguyễn Văn Mạnh                                                                                                      Ủy viên UBKT Tỉnh ủy


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu