A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả Kỳ họp lần thứ 37 và 38 của UBKT Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế

Vừa qua, UBKT Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức các Kỳ họp lần thứ 37 và 38. Đồng chí Phạm Thị Minh Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì Kỳ họp. Tại các Kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

1. Thông qua kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh; kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh.

Sau khi xem xét báo cáo của Đoàn kiểm tra, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: Về cơ bản Ban Thường vụ Đảng ủy và UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng trên địa bàn, công tác quản lý tài chính đảng đảm bảo đúng theo quy định. Tuy nhiên, vẫn còn một số khuyết điểm, hạn chế cần phải khắc phục, UBKT Tỉnh ủy đã yêu cầu, Ban Thường vụ Đảng ủy và UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh phát huy những ưu điểm và kết quả đạt được, nghiêm túc tiếp thu và có kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được nêu ra.

2. Kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi ủy Cục Thi hành án dân sự tỉnh; đồng chí Bí thư, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh và 02 đồng chí Chi ủy viên, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Sau khi xem xét báo cáo kết quả của Đoàn kiểm tra, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: Chi ủy Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các cá nhân được kiểm tra, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, thiếu trách nhiệm trong tham mưu Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo để Cục Thi hành án dân sự tỉnh thực hiện không đúng nguyên tắc, quy định của Đảng, Nhà nước và của Tổng cục Thi hành án dân sự về công tác tiếp nhận, quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thiếu trách nhiệm tham mưu Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công; công tác kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập tại Cơ quan Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Những vi phạm trên đã làm ảnh hưởng đến uy tín hoạt động của tổ chức đảng, ngành Thi hành án dân sự, gây dư luận không tốt trong đội ngũ cán bộ, đảng viên đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật đảng. Trách nhiệm chính đối với những khuyết điểm, vi phạm nêu trên thuộc về Chi ủy Cục Thi hành án dân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đồng chí Ngô Thanh Cường, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm và điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, đối chiếu quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Chi ủy Cục Thi hành án dân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đồng chí Ngô Thanh Cường, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh; 02 đồng chí Chi ủy viên, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh có vi phạm nhưng chưa đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật, đề nghị nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

PV


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu