A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả Kỳ họp của UBKT Huyện ủy Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Ngày 30/10/2023, UBKT Huyện ủy Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình) đã họp xem xét, kết luận một số nội dung sau:

1. Xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và đề nghị thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Cao Dương, nhiệm kỳ 2015-2020, UBKT Huyện ủy nhận thấy:

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Cao Dương (nhiệm kỳ 2015-2020) thực hiện chưa nghiêm quy chế, quy định làm việc; thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; để vi phạm phức tạp, kéo dài liên quan đến lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng công trình tín ngưỡng, tôn giáo tại thôn Quèn Thị, xã Cao Dương. Vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Cao Dương (nhiệm kỳ 2015-2020) đã ảnh hưởng đến uy tín, vai trò lãnh đạo tổ chức đảng; tạo dư luận xấu trong lãnh đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền các cấp; gây tác động tiêu cực đến việc chấp hành pháp luật của nhân dân. Căn cứ các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, UBKT Huyện ủy đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, quyết định thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy xã Cao Dương (nhiệm kỳ 2015-2020) theo quy định.

2. Xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và thi hành kỷ luật đối với 03 đảng viên: Đồng chí Nguyễn Văn Hướng, nguyên Bí thư Đảng ủy (nhiệm kỳ 2015-2020), nguyên Chủ tịch HĐND xã Cao Dương (nhiệm kỳ 2016-2021); Bùi Minh Biện, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy (nhiệm kỳ 2015-2020), nguyên Chủ tịch UBND xã Cao Dương (nhiệm kỳ 2016-2021); Nguyễn Quốc Hùng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy (nhiệm kỳ 2015-2020), nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Cao Dương (nhiệm kỳ 2016-2021).

Qua kết quả xem xét, các đồng chí Nguyễn Văn Hướng, Bùi Minh Biện, Nguyễn Quốc Hùng thực hiện chưa nghiêm quy chế, quy định làm việc, không tập trung, quyết liệt, thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng; để địa phương xảy ra các vi phạm phức tạp, kéo dài liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng công trình tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn; không kịp thời ngăn chặn việc xây dựng khi mới bắt đầu, để công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, dẫn đến khó khắc phục hậu quả; chưa thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ được giao. Vi phạm của các đồng chí có tính chất, mức độ tác hại lớn, gây tác động tiêu cực đến việc chấp hành pháp luật của nhân dân.

Căn cứ các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; tính chất, mức độ, nguyên nhân, tác hại của các vi phạm;UBKT Huyện ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức: Khiển trách đối với đồng chí Nguyễn Văn Hướng; Cảnh cáo đối với các đồng chí Bùi Minh Biện và Nguyễn Quốc Hùng

3. Cũng tại kỳ họp này, UBKT Huyện ủy đã xem xét quyết định một số nội dung quan trọng khác./.

Nguyễn Hảo

Cơ quan UBKT Huyện ủy Lương Sơn


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu